Živim u inostranstvu. Da li i kako mogu da na izborima glasam u zemlji u kojoj trenutno živim?

Možete! Naime, birači koji žive u inostranstvu mogu, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije (ambasade i konzulati), najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana izbora, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Za aprilske parlamentarne izbore ovaj zahtev se može podneti najkasnije 12. marta.

Bitno je napomenuti da se u inostranstvu može glasati samo na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i na izborima za predsednika Republike.

O tome kako se vrši prijavljivanje i koja su potrebna dokumenta informišite se na veb prezentacijama Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.