NAŠE INICIJATIVE

Tim i saradnici

Željka Cvejin

Istraživačica

Željka se timu Crte pridružila septembra 2018. godine gde radi kao istraživačica u Policy Lab-u. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na smeru unutrašnjih poslova. Odlučila je da svoju karijeru preusmeri na civilni sektor zbog jake želje da preispituje društvene tokove i njihovo kritikovanje. Želi da menja, a ne da se pridržava strogih pravila. Prethodna iskustva sticala je u Vojvođanskom građanskom centru kao programska asistentkinja, baveći se istraživanjima u oblasti tranzicione pravde, suočavanja sa prošlošću i ljudskih prava. Učestvovala je na mnogobrojnim međunarodnim i regionalnim projektima i dodatno se usavršavala kroz neformalnu edukaciju. Glavna interesovanja su joj, uz pomenute oblasti, i pozorište, stripovi kao i planinarenje i ronjenje. A za ovo poslednje može reći: Volim da ronim kako kroz papire, tako kroz vodu.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.