Tim i saradnici

Vujo Ilić

Savetnik za javne politike i istraživanja

Vujo je politikolog, doktorirao je uporednu politiku i metodologiju društvenih istraživanja na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i radi kao istraživač na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Zanima ga sve u vezi izbornog procesa i često priča o podacima i dizajnu istraživanja. Uz malu pauzu, u timu Crte je od maja 2018. godine.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.