Tim i saradnici

Vladimir Jovanovic

Asistent

Vladimir se sektoru pridružio 2022. godine sa ciljem da svoje kreativne i aktivističke veštine osnaži i poboljša. Tokom srednje škole postaje deo omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava gde učestvuje na raznim kreativnim programima. Završio je Visoku školu elektrotehnike i računarstva smer informacionih sistema i tehnologija sa prosečnom ocenom 9,07 i tokom završne godine je obavljao dužnost demonstratora. Vladimir pored civlnog sektora pohađao je školu novinarstva na N1 i Danasu.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.