NAŠE INICIJATIVE

Aktuelnosti

Obraćanje programskog direktora Crte o stanju demokratije i ishodu parlamentarnih izbora pred Delegacijom Evropskog parlamenta za Srbiju

Na sastanku Delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju o postizbornom pejzažu u Srbiji, održanom 4. novembra 2020. godine, programski direktor Crte i šef Posmatračke misije Crte istakao je da atmosfera nakon izbora u Srbiji ne ohrabruje ako govorimo o demokratiji, zatim da brojne izborne nepravilnosti, iako podrobno dokumentovane od strane domaćih posmatrača, i istaknute u novim izveštajima OEBS/ODIHR-a i Evropske komisije, vladajuća koalicija zapostavlja, odbija, čak i opisuje kao površne i bez jake argumentacij. 

Zbog epidemiološke situacije Crta neće posmatrati ponovljene izbore 1. jula

Posmatračka misija Crte donela je odluku da zbog trenutne epidemiološke situacije ne posmatra ponavljanje glasanja na 234 biračka mesta.  S obzirom da kao posmatračka misija imamo odgovornost prema velikom broju građana, članova naše građanske posmatračke misije, koji bi trebalo da budu raspoređeni po biračkim mestima a imajući u vidu porast broja zaraženih koji se evidentira…