Tim i saradnici

Tamara Branković

Zamenica programskog direktora

Tamara je aktivistkinja i istraživačica koja se pridružila timu Crte u martu 2017. godine. Njeno istraživačko polje interesovanja su procesi demokratizacije i evropeizacije tranzicionih društava, koje je do sada najviše proučavala na primeru država regiona Zapadnog Balkana. Njen istraživački pristup je društveno angažovan, a pažnju najviše usmerava ka ponašanju i međusobnim odnosima različitih društvenih aktera u demokratskim procesima i izgradnji demokratskih institucija. Radom u Policy Lab timu Crte, zajedno sa timom koleginica i kolega, ona doprinosi analiziranju demokratskih procesa, rada institucija i političke kulture i kreiranju i zagovaranju preporuka za njihovo unapređenje.

Pre nego što se pridružila Crti, svoje iskustvo je sticala u Centru za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Centru za studije Jugoistočne Evrope pri Karl-Franzens-Univerzitetu u Gracu.

Tamara je stekla zajedničku diplomu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Karl-Franzens-Univerziteta u Gracu u okviru Interdisciplinarnih master studija Jugoistočne Evrope.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.