Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je meru upozorenja RTV Pančevo zbog napada na novinara portala Pančevo Si Ti Nenada Živkovića.

RTV Pančevo je upozoreno da je povredilo odredbe Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Mera upozorenja je izrečena zahvaljujući i prijavama koje su preko formulara koju su kreirali Slavko Ćuruvija Fondacija i CRTA poslali 328 građana i građanki Srbije.

Hvala svima koji su stali u odbranu novinara.

Ovom akcijom smo pokazali da građani imaju moć.

Nastavićemo zajedno sa građanima da se borimo da institucije odgovorno rade svoj posao!

Organizacija Crta zajedno sa Slavko Ćuruvija Fondacijom, pokrenula je akciju „Spreči hajku, probudi REM!“ u okviru koje poziva sve građane i građanke da podnesu prijave protiv Radio Televizije Pančevo, zbog negativne kampanje prema novinaru Nenadu Živkoviću.

Prijave se podnose ovde, na osnovu čl.26 Zakona o elektronskim medijima, zbog neobjektivnog i nepotpunog izveštavanja,  nepoštovanja ljudskih prava u pružanju medijskih usluga i govora mržnje.

Podsetimo se da RTV Pančevo upravo sprovodi negativnu kampanju u vidu višednevne hajke usmerene na Nenada Živkovića novinara portala “Pančevo Si Ti”, emitujući priloge omalovažavajuće sadržine. Sporni prilozi emitovani su u okviru informativnog programa 22.02, 23.02, 24.02, 26.02. i 27.02.2019. a isti su dostupni i na http://rtvpancevo.rs/.

RTV Pančevo je postupala suprotno Zakonu o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Ovakvom negativnom kampanjom ugrožena su lična prava Nenada Živkovića ali i javni interes, kao i lično pravo građana na istinitu i potpunu obaveštenost.

Ovom akcijom predlažemo da REM sprovede postupak i izrekne RTV Pančevo odgovarajuću meru u skladu sa zakonom kao i da podnese predlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv RTV Pančevo.