U 2015. godini, poslanici Desetog skupštinskog saziva, su radili ukupno 114 dana u plenumu što je bio prosek i prethodnih godina.

U tom periodu su se obratili, neračunajući govore predsedavajućih, ukupno 8.060 puta. Polovinu, od ukupnog broja obraćanja, čine obraćanja 14 narodnih poslanika, dok se 35 poslanika nijednom nije javilo za reč. U ovom periodu usvojeno je 196 zakona a od toga 79 zakona (40%) doneto je po hitnom postupku. Poslanici su podneli značajno više amandamna nego prethodih godina – ukupno 4.895 amandmana a usvojen je svaki sedmi, pokazala je godišnja analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa Otvoreni parlament.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, po ukupnom broju obraćanja bio je samostalni poslanik Vladimir Pavićević, koji se obratio 673 puta u plenumu. Zatim slede, poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić, koji se obratio 577 puta i samostalni poslanik Janko Veselinović sa 402 obraćanja.

U plenumu se po o amandmanima na zakone najčešće se javljao samostalni poslanik Vladimir Pavićević – 456 puta, a o samim zakonima samostalni poslanik Janko Veselinović – 94 puta dok se po poslovniku najčešće javljao Zoran Babić (SNS) – 126 puta koji je ujedno i najviše replicirao – 188 puta. Najviše poslaničkih pitanja (svakog utorka i četvrtka na početku plenarne sednice, kao i poslednjeg četvrtka u mesecu) postavila je poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Olena Papuga – 11 pitanja.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti poslanice Demokratske stranke Gordana Čomić (354 puta) i Aleksandra Jerkov (199 puta), kao i poslanica Socijaldemokratske stranke Branka Karavidić (149 puta).

U podnošenju amandmana najaktivniji su bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovali su Balša Božović iz Demokratske stranke sa 885 podnetih amandmana (57 usvojenih), samostalni poslanici Zoran Živković sa 832 podneta amandmana (143 usvojena) i Vladimir Pavićević sa 830 podnetih amandmana (144 usvojena). Slede ih poslanice Demokratske stranke Aleksandra Jerkov sa 817 podnetih amandmana (51 usvojen) i Gordana Čomić sa 765 podnetih amandmana (55 usvojenih).

Poslovnikom je predviđeno da tokom redovnog zasedanja svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici postavljaju pitanja članovima Vlade. U 2015. sednica sa “Poslaničkim pitanjima” održana je dva puta – u julu u toku vanrednog zasedanja, kada je ukupno 12 narodnih poslanika postavilo 43 pitanja članovima Vlade.

Tokom 2015. godine održane su ukupno 493 sednice odbora. Najviše sednica je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo – 95 sednica, dok je najmanje zasedao Odbor za prava deteta i to 2 puta.

Analiza je urađena na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine. Inicijativu Otvoreni parlament podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Britanska ambasada u Beogradu.

Za godinu dana rada Desetog skupštinskog saziva skoro 21 hiljada obraćanja poslanika u plenumu

Za godinu dana rada Desetog skupštinskog saziva, od 16. aprila 2014. pa do 15. aprila 2015. poslanici su radili ukupno 122 dana u plenumu i obratili se 20.816 puta, što iznosi prosečno 73 obraćanja po narodnom poslaniku. Od ukupnog broja obraćanja, 60 odsto su obraćanja predsedavajućih, dok je ukupan broj replika 784. Do sredine aprila usvojena su 193 zakona, a od toga 124 (64%) su doneta po hitnom postupku. Podneto je 3.208 amandamana a usvojen je tek svaki deseti, pokazala je analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa “Otvoreni parlament“.

Narodni poslanici i poslanice najviše su zasedali u oktobru, ukupno 17 dana, dok su najaktivniji bili u decembru sa ukupno 3.687 obraćanja i podnetih 1.130 amandmana.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, računajući govore i replike bio je poslanik Nove stranke Vladimir Pavićević koji se obratio 603 puta u plenumu. Zatim slede Zoran Babić iz Srpske napredne stranke, koji se obratio 601 put, Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 348 obraćanja, njegov stranački kolega Janko Veselinović sa 334 obraćanja i poslanik Nove stranke Zoran Živković sa 316 obraćanja. Ukoliko se postmatra samo broj govora bez replika, najaktivniji poslanik bio bi Vladimir Pavićević iz Nove stranke sa 553 govora. Slede Zoran Babić iz Srpske napredne stranke sa 363 govora i Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 316 govora. Od aktuelnih 250 narodnih poslanika, u posmatranom periodu 25 se nije obratilo u plenumu.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti Gordana Čomić iz Demokratske stranke – 309 puta, zatim Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke – 125 puta, Aleksandra Tomić iz Srpske napredne stranke – 92 puta, Olgica Batić iz Demohrišćanske stranke – 90 puta i Biljana Hasanović-Korać iz Socijaldemokratske stranke – 74 puta.

Kada se posmatra aktivnost narodnih poslanika u podnošenju amandmana, najaktivniji su bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovao je Zoran Živković iz Nove stranke sa 1.131 podnetim amandmanom od kojih je 30 usvojeno. Zatim slede Vladimir Pavićević iz Nove stranke sa 1.008 (30 usvojenih), Borislav Stefanović iz Demokratske stranke sa ukupno 429 podnetih amandmana (29 usvojenih). Biljana Hasanović-Korać iz Socijaldemokratske stranke učestvovala je u podnošenju 403 amandmana (49 usvojenih) a njen stranački kolega Marko Đurišić podneo je 391 amandman od kojih je 56 usvojeno. U posmatranom periodu, od aktuelnih 250 poslanika, njih 39 nije učestvovalo u podnošenju nijednog amandmana.

Iako je Poslovnikom predviđeno da svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici kontrolišu rad Vlade putem postavljanja tzv. “poslaničkih pitanja”, u posmatranom periodu poslanici su to mogli učiniti samo na dve sednice, i to 29. maja i 31. jula 2014. Narodni poslanici postavili su ukupno 43 pitanje članovima Vlade. Zoran Živković bio je najaktivniji sa ukupno 12 postavljenih pitanja. Zatim slede Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije, Olena Papuga iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Milorad Stošić iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije, sa po tri postavljena pitanja.

U ovom periodu održano je ukupno 518 sednica odbora. Najviše sednica je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo – 94 , dok je najmanje zasedao Odbor za Kosovo I Metohiju, svega 5 puta.

Analiza je rađana na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Cilj iniiijative „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikaiije između građana i njihovih izabranih predstavnika.

Preuzmite dokument

Od formiranja Desetog skupštinskog saziva 16. aprila 2014. pa do 31. decembra poslanici su radili ukupno 94 dana u plenumu i obratili se blizu šesnaest hiljada puta (15.927), što iznosi prosečno 56 obraćanja po narodnom poslaniku.

Od ukupnog broja obraćanja, četvrtina obraćanja su bile replike (555). Do kraja decembra  usvojeno je 146 zakona a od toga 105 je doneto po hitnom postupku. Podneto je 2.534 amandamana a usvojen je tek svaki deseti, pokazala je analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa “Otvoreni parlament“.

Narodni poslanici i poslanice najviše su zasedali u oktobru, ukupno 17 dana, dok su najaktivniji bili u decembru sa ukupno 3687 obraćanja i podnetih 1130 amandmana.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, računajući govore i replike, bio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić koji se obratio 465 puta u plenumu. Zatim slede samostalni poslanici iz Nove stranke Vladimir Pavićević sa 413 obraćanja i Zoran Živković sa 284 obraćanja, Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke sa 270 i Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 265 obraćanja. Ukoliko se postmara samo broj govora bez replika, najaktivniji poslanik bio bi Vladimir Pavićević sa 384 govora. Slede Zoran Babić sa 297 i Vladimir Đukanović sa 267 govora. Od aktuelnih 250 narodnih poslanika, u posmatranom periodu 31 se nije obratio u plenumu.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti Gordana Čomić iz Demokratske stranke – 245 puta, zatim Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke 88 puta, Aleksandra Tomić iz Srpske napredne stranke 71 put, Biljana Hasanović Korać iz Socijaldemokratske stranke 63 puta i Vesna Martinović iz Demokratske stranke 52 puta.

Kada se posmatra aktivnost narodnih poslanika u podnošenju amandmana, najaktivniji su bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovao je Zoran Živković iz Nove stranke sa 871 podnetim amandmanom od kojih je samo 19 usvojeno. Zatim slede Vladimir Pavićević iz Nove stranke sa 848 (19 usvojenih), Borislav Stefanović iz Demokratske stranke sa ukupno 324 (22 usvojena). Biljana Hasanović Korać iz Socijaldemokratske stranke učestvovala je u  podnošenju 293 amandmana (32 usvojena) a njen  stranački kolega Marko Đurišić podneo je 292 amandmana od kojih je 39 usvojeno. U posmatranom period, od aktuelnih 250 poslanika, njih 45 nije učestvovalo u podnošenju nijednog amandmana.

Iako je Poslovnikom predviđeno da svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici kontrolišu rad Vlade putem postavljanja tzv. “poslaničkih pitanja”, u posmatranom periodu poslanici su to mogli učiniti samo na dve sednice, i to 29. maja i 31. jula 2014.  Narodni poslanici postavili su ukupno 43 pitanje članovima Vlade. Zoran Živković bio je najaktivniji sa ukupno 12 postavljenih pitanja. Zatim slede Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije, Olena Papuga iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Milorad Stošić iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije,  sa po tri postavljena pitanja.

U ovom periodu održano je ukupno 416 sednica odbora. Najviše sednica je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo – 71 , dok je najmanje zasedao Odbor za Kosovo i Metohiju, svega 4 puta.

Analiza je rađana na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Kompletan izveštaj možete pogledati ovde.

Cilj inicijative „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika.