Do 20 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na tri biračka mesta u Novom Sadu, Leskovcu i Trsteniku su izašla ukupno 1.033 birača odnosno 32,8 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Ukupan broj birača koji je mogao da glasa je 3.148.

Aleksandar Vučić osvojio je najviše glasova 793. Zatim slede Saša Janković 135, Luka Maksimović (Ljubiša Preletačević Beli) 45, Vuk Jeremić 13, Vojislav Šešelj 10, Nenad Čanak 5, Boško Obradović 5, Saša Radulović 4, Aleksandar Popović 4,  Milan Stamatović 2 i Miroslav Parović 1.

Broj nevažećih listića je bio 16.

Oko 19 časova na biračkom mestu u Novom Sadu zabeležen je incident kada su tri osobe sa maskama noseći umrlice došle na biračkom mesto i htele da glasaju. S obzirom da nisu u upisani u birački spisak, njima nije dozvoljeno da glasaju nakon čega su oni napustili biračko mesto. Takođe, tokom dana ispred istog biračkog mesta u Novom Sadu primećeno je vozilo u kojem su osobe vodile evidenciju o građanima koji su izašli da glasaju dok je u Leskovcu zabeležen je jedan slučaj glasanja umesto druge osobe.

Glasanje na tri biračka mesta u Novom Sadu, Leskovcu i Trsteniku ponovljeno je na osnovu presuda Upravnog suda koji je prihvatio žalbe birača čije je prigovore Republička izborna komisija ranije odbila.

Do 16 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na još tri biračka mesta je izašlo ukupno 23,9 procenat građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Glasanje se ponavlja na po jednom biračkom mestu u Novom Sadu, Trsteniku i Leskovcu a ukupan broj birača koji može da glasa na ova tri biračkih mesta je 3.148.

Do 16 časova na glasanje u Novom Sadu (BM 178) izašla su 310 birača od ukupno 2.273 upisanih u birački spisak, u Trsteniku (BM 62) 254 od ukupno 650 a u Leskovcu (BM 75) 188 od ukupno 225 upisana birača.

 CRTA posmatračka misija “Građani na straži” ima posmtrače na sva tri biračka mesta na kojima se ponavlja glasanje na predsedničkim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Do 13 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na još tri biračka mesta je izašlo ukupno 18 procenat građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Glasanje se ponavlja na po jednom biračkom mestu u Novom Sadu, Trsteniku i Leskovcu a ukupan broj birača koji može da glasa na ova tri biračkih mesta je 3.148.

Do 13 časova na glasanje u Novom Sadu (BM 178) izašla su 226 birača od ukupno 2.273 upisanih u birački spisak, u Trsteniku (BM 62) 185 od ukupno 650 a u Leskovcu (BM 75) 156 od ukupno 225 upisana birača.

Na biračkom mestu u Leskovcu zabeležen je jedan slučaj glasanje umesto druge osobe dok je ispred biračkog mesta u Novom Sadu primećeno vozilo u kojem su osobe vodile evidenciju o građanima koji su izašli da glasaju.

 CRTA posmatračka misija “Građani na straži” ima posmtrače na sva tri biračka mesta na kojima se ponavlja glasanje na predsedničkim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Do 10 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na još tri biračka mesta je izašlo ukupno 6,1 odsto građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Glasanje se ponavlja na po jednom biračkom mestu u Novom Sadu, Trsteniku i Leskovcu a ukupan broj birača koji može da glasa na ova tri biračkih mesta je 3.148.

Do 10 časova na glasanje na biračkom mestu 178 u Novom Sadu izašlo je 87 birača od ukupno 2.273 upisanih u birački spisak,  na biračkom mestu 62 u Trsteniku 64 od ukupno 650 a na biračkom mestu 75 u Leskovcu 42 od ukupno 225 upisana birača.

Samo otvaranje biračkih mesta proteklo je u skladu sa propisanim procedurama. Biračka mesta otvorena su uglavnom na vreme, glasačka kutija bila je prazna pre nego što je zapečaćena i kontrolni listić je ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja. Sva biračka mesta su organizovana u skladu sa propisanim procedurama.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” ima posmtrače na sva tri biračka mesta na kojima se ponavlja glasanje na predsedničkim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Do 16 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na osam biračkih mesta je izašlo ukupno 23,2 procenta građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Ukupan broj birača koji može da glasa na ovih osam biračkih mesta je 9.851.

Na biračkom mestu 77 na opštini Zvezdara u Beogradu do 16 časova glasala su 308 od ukupno 2.157 upisana birača, na biračkom mestu 11 u Zrenjaninu 285 od 1.363 upisanih birača, na biračkom mestu 48 u Vršcu 241 od 936 upisanih birača, na biračkom mestu 11 u Pančevu 560 od 1.468 upisanih birača, na biračkom mestu 11 u Bačkoj Palanci 320 od 1.172 upisana birača, na biračkom mestu 5 u Vrbasu 226 od 1.056 upisanih birača, na biračkom mestu 18 u Topoli 98 od 197 upisanih birača i na biračkom mestu 10 u Kraljevu 250 od 1.502 upisanih birača.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih osam biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na predsedničkim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Do 13 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na osam biračkih mesta je izašlo ukupno 16,7 procenat građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Ukupan broj birača koji može da glasa na ovih osam biračkih mesta je 9.851.

Na biračkom mestu 77 na opštini Zvezdara u Beogradu do 13 časova glasala su 210 od ukupno 2.157 upisana birača, na biračkom mestu 11 u Zrenjaninu 261 od 1.363 upisanih birača, na biračkom mestu 48 u Vršcu 170 od 936 upisanih birača, na biračkom mestu 11 u Pančevu 436 od 1.468 upisanih birača, na biračkom mestu 11 u Bačkoj Palanci 222 od 1.172 upisana birača, na biračkom mestu 5 u Vrbasu 161 od 1.056 upisanih birača, na biračkom mestu 18 u Topoli 61 od 197 upisanih birača i na biračkom mestu 10 u Kraljevu 166 od 1.502 upisanih birača.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih osam biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na predsedničkim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Do 20 časova na glasanje za ponovljene predsedničke izbore na osam biračkih mesta je izašlo ukupno 35 odsto građana upisanih u birački spisak za ova biračka mesta saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Ukupan broj birača koji je mogao da glasa na ovih osam biračkih mesta je 9.851.

Aleksandar Vučić osvojio je najviše glasova 2.468. Zatim slede Saša Janković 461, Luka Maksimović (Ljubiša Preletačević Beli) 211, Vojislav Šešelj 82, Vuk Jeremić 55, Boško Obradović 43, Saša Radulović 27, Aleksandar Popović 21, Nenad Čanak 15, Milan Stamatović 15 i Miroslav Parović 11.

Broj nevažećih listića je bio 38.

Glasanje je ponavljeno na biračkim mestima u: Beogradu na opštini Zvezdara (BM 77), Zrenjaninu (BM 11), Vršcu (BM 48), Pančevu (BM 11), Bačkoj Palanci (BM 11), Vrbasu (BM 5), Topoli (BM 18) i Kraljevu (BM 10).