Građani od danas putem sajta otvoreniparlament.rs mogu direktno da postaljaju pitanja narodnim poslanicima.

Pitanja kao i odgovori poslanika biće javno dostupni svim posetiocima sajta rečeno je danas na predstavljanju izveštaja «Kako narodni poslanici komuniciraju sa građanima» koji je urađen u okviru inicijative Otvoreni parlament.

«Narodni poslanici zastupaju interese građana i donose odluke u naše ime. Zato je veoma važno da postoji stalna komunikacija između građana i poslanika, a ne samo tokom izbora, kako bi poslanici mogli ujedno da saznaju šta su prave potrebe građana» istakla je koordinatorka inicijative Otvoreni parlament Vukosava Crnjanski Šabović.

Izveštaj obuhvata i analizu obrazaca i prakse komunikacije Narodne skupštine i građana. Parlament dobija značajan broj pisama, predloga i predstavki od građana koji daju kоrisnе prеdlоgе i iniciјаtivе zа rеšаvаnjе prоblеmа, kаkо njihоvih ličnih tаkо i širе zајеdnicе u kојој živе U periodu 2008-2012 Služba Оdbоra zа prеdstаvkе i prеdlоgе primilа је i stručnо оbrаdilа 1.942 prеdstаvkе i prеdlоgа grаđаnа, nеpоsrеdnо primilа 1.594 grаđаnа nа rаzgоvоr i оbаvilа prеkо 4.800 tеlеfоnskih rаzgоvоrа putеm kојih su pоstаvlјаnа pitаnjа iz rаzličitih оblаsti i trаžеnа uputstvа i prаvnа pоmоć. Na žalost, ne postoje mehanizmi za praćenje daljeg rada državnih organa po ovim predstavkama i predlozima.

Narodna skupština ulaže velike napore da svoj rad učini javnim. U tom pogledu, posebno se ističe internet prezentacija, Informator, te drugi programi koje vodi Stručna služba Narodne skupštine. Transkripti sa sednica i tekstovi zakonskih predloga sada su dostupni javnosti, ali ne i transkripti sednica odbora i tekstovi predloženih amandmana. S druge strane, mehanizmi za razmenu informacija kao što su javna slušanja i okrugli stolovi, te direktna komunikacija poslanika sa građanima pokazuju brojne slabosti” rekao je Danilo Vuković, autor izveštaja iz SeConS – Grupe za razvojnu inicijativu.

U periodu između 2008. i 2012. godine odbori Skupštine organizovali su 10 okruglih stolova i 29 javnih slušanja, a na ovih 39 zasedanja razmatrano je samo 9 zakona. Više od polovine okruglih stolova i javnih slušanja odnosilo se na pitanja iz oblasti socijalne politike. Nijedan okrugli sto ili javno slušanje nisu bili posvećeni pitanjima poljoprivrede, ruralnog razvoja i zapošljavanja. Ovi podaci ukazuju na to da su okrugli stolovi i javna slušanja više forum za raspravu o širim društvenim i političkim pitanjima nego o konkretnim zakonima.

Inicijativu “Otvoreni Parlament” sprovodi pet organizacija civilnog društva koju čine CRTA -Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu i Zaječarska inicijativa. Sprovođenje projekta finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice, Britanska ambasada u Beogradu i Nacionalna zadužbina za demokratiju.

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, u okviru inicijative Otvoreni parlament, obeležio je Međunarodni dan demokratije 15. septembar, akcijom „Glas za demokratiju“ na Trgu Nikole Pašića.

Tokom akcije građani su putem sajta Otvoreniparlament.rs direktno pisali narodnim poslanicima. Pod ovogodišnjim sloganom «Jačanje glasa za demokratiju», Međunarodni dan demokratije se obeležava širom sveta šestu godinu za redom. Ove godine akcenat je na promociji slobode izražavanja i podsticanju građana da se uključe u demokratske procese.

Tek svaki četvrti građanin Srbije učestvuje u političkom životu, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća pokazali su rezultati istraživanja “Učešće građana u demokratskim procesima Srbije” koje su sproveli Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA i Ipsos Strategic Marketing. Jedini politički angažman u kome bi učestvovala većina građana je glasanje na izborima dok više od 90 procenata građana u poslednjih godinu dana nije preduzelo niti učestvovalo u bilo kakvoj akciji ili inicijativi u vezi sa rešavanje nekog problema u njihovoj lokalnoj zajednici.

«Aktivno civilno društvo je bitan element demokratije, stoga je neophodno da postoje mehanizmi koji omogućavaju uključivanje građana u proces donošenja odluka i kontrolu rada institucija. Demokratija nisu samo izbori već je demokratija ono što se dešava u period između izbora. Cilj Otvorenog parlamenta jeste da omogući građanima da se njihov glas čuje i da pošalju poruku narodnim poslanicima koji donose odluke u njihove ime šta su im prioriteti » izjavila je Dubravka Grčić iz inicijative Otvoreni parlament.

Otvoreni parlament se zalaže za transparentan i otvoren rad institucija i povezivanje građana i narodnih poslanika. Na sajtu Otvoreni parlament, na kojem se objavljuju govori narodnih poslanika i rezultati glasanja, građani mogu da prate koliko su narodni poslanici aktivni i kako zastupaju interese građana. Putem alata za javnu komunikacija «Pitajte poslanike» u prethodnom periodu postavljeno je 500 pitanja narodnim poslanicima a odgovoreno je na četvrtinu pitanja.

Generalna skupština Ujedninjenin nacija je 2007. godine donela je odluku o proglašenju 15. septembra za Međunarodni dan demokratije, pozivajući sve članice, vladine i nevladine organizacije da ubuduće taj dan obelažavaju kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala.