Parlamentarna praksa u Srbiji u poslednjih 25 godina pokazuje značajnu marginalizaciju rada skupštinskih odbora.