Do 16 časova nema porasta broja biračkih mesta na kojima su zabeležene nepravilnosti na samim biračkim mestima i taj procenat iznosi 6 odsto. Ipak na pojedinim biračkim mestima na kojima su već zabeležene nepravilnosti, desile su se nove nepravilnosti. U pitanju su nepravilnosti poput neproveravanja ličnih isprava birača, nekorišćenje spreja, vođenje paralelnih evidencija birača nezavisno od biračkog spiska kao i kršenje tajnosti glasanja.

Do 16 časova na glasanje za odbornike za Skupštinu grada Beograda je izašlo ukupno 36,9 odstograđana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija.  Statistička greška je iznosila  +/- 0,3 odsto.

CRTA posmatračka misija praćenje beogradskih izbora zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu teritoriju.

CRTA je članica Globalne i  Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora – GNDEM i ENEMO.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije biće u 18 časova. Konferencije možete pratiti uživo na sajtu CRTA.rs ili na Facebook stranici CRTArs.

 

Procenat uočenih nepravilnosti na biračkim mestima do 13 časova iznosi 6 odsto.

Do 13 časova zabeleženi su i pojedinačni incidenti koji su se desili van biračkih mesta. U pitanju su slučajevi grupnog dovođenja birača na glasanje i vođenje evidencije birača ispred biračkih mesta od strane nepoznatih osoba a sve se dešavalo u koordinaciji sa članovima biračkih odbora.

Do 13 časova na glasanje za odbornike za Skupštine grada Beograda je izašlo ukupno 23,2 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija. Statistička greška je iznosila +/- 0,3 posto.

CRTA posmatračka misija praćenje beogradskih izbora zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu teritoriju.

CRTA je članica Globalne i  Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora – GNDEM i ENEMO.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije biće u 18 časova. Konferencije možete pratiti uživo na sajtu CRTA.rs ili na Facebook stranici CRTArs.

Do 10 časova na glasanje za odbornike za Skupštinu grada Beograda je izašlo ukupno 7 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija. Statistička greška je iznosila +/- 0,1 odsto. U odnosu na predsedničke izbore 2017. godine izlaznost do 10 časova je manja za 2,79 odsto a u odnosu na parlamentarne izbore 1,3 odsto.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka zabeležili do 10 časova da je na 5 odsto biračkih mesta bilo nepravilnosti poput vođenja paralelnih evidencija birača van biračkog spiska na samom biračkom mestu kao i korišćenja mobilnih telefona i fotografisanje birača kao i nepoštovanje procedure ubacivanje kontrolnog listića u biračku kutiju na početku glasanja, glasanje bez ličnih isprava.

Na 1 odsto biračkih mesta zabeležena je kampanja u krugu manjem od 50 metara od biračkog mesta.

CRTA posmatračka misija praćenje beogradskih izbora zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu teritoriju.

CRTA je članica Globalne i  Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora – GNDEM i ENEMO.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije biće u 15 časova. Konferencije možete pratiti uživo na sajtu CRTA.rs ili na Facebook stranici CRTArs.

Kampanja za beogradske izbore, iako su u pitanju lokalni izbori, po nivou uloženih resursa, medijske pažnje nacionalnih medija i angažovanja republičkih funkcionera u kampanji odgovaraju izbornoj atmosferi za nacionalne izbore, ocena je CRTA posmatračke misije predstavljajući drugi izveštaj o predizbornoj kampanji za period od 10. do 24. februara.

Mnoge neregularnosti nisu novost u 2018. godini, ali je njihovo nerešavanje u prošlosti dovelo do toga da izborni proces ne bude u potpunosti u skladu sa standardima za slobodne i fer izbore. To je posledica višegodišnjeg ignorisanja preporuka različitih domaćih i međunarodnih posmatrača izbora, koja i u ovoj predizbornoj kampanji rezultira primerima očigledne funkcionerske kampanje, zloupotreba javnih resursa, medijske neravnopravnosti i neetičkog i neprofesionalnog izveštavanja uticajnih medija. Mnoge zloupotrebe postale su pravilo, čime se doprinosi daljem narušavanju integriteta izbornog procesa i poverenja građana u sam izborni proces“ izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije.

Posle mesec dana rada ”iza zatvorenih vrata” i 18 održanih sednica, Gradska izborna komisija (GIK) izdala je akreditacije za posmatranje izbornih organa domaćim posmatračima. Odlučivanje GIK-a u ovom periodu je bilo u skladu sa postojećim zakonskim i podzakonskim izbornim propisima. Međutim, postojeći propisi ponovo nisu obezbedili integritet izbornog procesa, koji je obeležen nizom kontroverzi u slučaju lista “Belovgrad”, “NOPO” i „Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka – Radulović Milorad”.

Slučajevi funkcionerske kampanje i u ovom periodu su najvidljiviji vid zloupotrebe javnih resursa, ali je zabeleženo da se u velikom broju slučajeva rezultati javnih institucija isključivo pripisuju zaslugama stranke. Funkcionerska kampanja je bila prisutna kod gradskih funkcionera, ali i kod republičkih, uz zabeležen značajan angažman skoro svih ministara, predsednice Vlade, kao i predsednika Republike Srbije. CRTA posmatračka misija je podnela ukupno 35 prijava Agenciji za borbu protiv korupcije za različite slučajeve funkcionerske kampanje, zloupotrebe javnih resursa i nedozvoljene aktivnosti političkih subjekata kao i četiri prijave različitim inspekcijama (komunalna i prosvetna inspekcija).

„Zabeležen je i blagi porast slučajeva zloupotreba javnih preduzeća u svrhu političke kampanje. Slučajevi organizovanja raznih kulturnih i zabavnih događaja od strane gradskih opština, a sa prikrivenim ciljem promocije određene izborne liste, zabeleženi su i tokom ovog perioda. Po prirodi stvari, ovu vrstu zloupotreba činili su predstavnici lista čije partije učestvuju u vlasti na gradskom i republičkom nivou. Do danas Agencija za borbu protiv korupcije se nije izjašnjavala o našim prijava“ rekao je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije.

Iako i dalje ne postoji ravnopravna zastupljenost predstavnika vladajućih i opozicionih partija u medijima, disproporcija se pred kraj kampanje ipak smanjila – sa četiri puta veće zastupljenosti na dvostruko veću zastupljenost. Tonalitet priloga kada je u pitanju opozicija uglavnom je neutralan, dok je tonalitet priloga koji se tiču vladajućih partija ostao uglavnom pristrasan. Predstavnici opozicije najčešće su verbalno napadali aktuelne gradske funkcionere, ali i jedni druge. SNS, kao stranka koja najčešće verbalno napada svoje političke protivnike, uglavnom je napadala Dragana Đilasa, Aleksandra Šapića, Sašu Jankovića, Vuka Jeremića i Dragana Šutanovca.

U odnosu na početak kampanje, kada su se samo vladajuće stranke oprobale u skoro svim vidovima komunikacije sa građanima, ovog puta je zabeležena veća aktivnost i stranaka opozicije. Kampanja putem telefona sa biračima privukla je posebnu pažnju javnosti zbog moguće zloupotrebe ličnih podataka građana.

Negativna kampanja je znatno intenzivnija nego u prethodnom periodu. U ovom periodu zabeleženi su i slučajevi zabrane političke kampanje u javnim prostorima, kao i slučajevi zastrašivanja. “Živi zid”, odnosno opkoljavanje političkog protivnika tokom kampanjskih aktivnosti sa ciljem da se izazove incident, zabeleženo je u nekoliko navrata i predstavlja do sada nezabeležen oblik pritiska na aktere u izbornom procesu.

CRTA posmatračka misija nastavlja da prati dešavanja tokom predizborne kampanje, sam izborni dan, kao i proces nakon izbornog dana – o čemu će javnost biti blagovremeno i u kontinuitetu izveštavana.

Preuzmite BG izbori – Drugi izvestaj dugorcnih posmatraca – Sazetak

Preuzmite Beogradski izbori – Drugi izvestaj dugorocnih posmatraca