Povodom obeležavanja Međunarodnog dana demokratije, Narodna skupština Republike Srbije u saradnji sa Interparlamentarnom Unijom, uz podršku Inicijative Otvoreni parlament i Misije OEBS u Srbiji, organizovala je radni forum “Demokratija i aktivni građani – ka otvorenim parlamentima” u Zelenom salonu Doma Narodne skupštine Republike Srbije.

 

 

Međunarodni dan demokratije obeležava se svakog 15. septembra od 2007. godine kada je, na inicijativu Interparlamentarne Unije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila ovaj dan kao dan borbe za demokratske ideale i podizanja svesti javnosti o osnovnim demokratskim vrednostima.

 

 

Cilj radnog foruma je da otvori prostor za diskusiju i razmenu iskustava između predstavnika stručnih službi parlamenata u regionu (Narodna skupština Republike Srbije, Skupština Crne Gore i Hrvatski Sabor), kao i predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija u pogledu unapređenja otvorenosti najvišeg zakonodavnog tela. Radni forum biće prilika i da se predstavnicima organizacija civilnog društva omogući da kroz aktivno učešće daju konkretne predloge za unapređenje transparetnosti i otvorenosti parlamenta, a u skladu sa najboljom praksom koja postoji u razvijenim demokratijama.

 

 

Radni forum je prilika da se sagledaju konkretni primeri dobrih praksi u ovoj oblasti i mogućnosti njihove primene za Narodnu skupštinu Republike Srbije, kao polazna osnova za izradu nacionalnog Akcionog plana za otvorenost parlamenta.

 

 

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, u okviru inicijative Otvoreni parlament, obeležio je Međunarodni dan demokratije 15. septembar, akcijom „Glas za demokratiju“ na Trgu Nikole Pašića.

Tokom akcije građani su putem sajta Otvoreniparlament.rs direktno pisali narodnim poslanicima. Pod ovogodišnjim sloganom «Jačanje glasa za demokratiju», Međunarodni dan demokratije se obeležava širom sveta šestu godinu za redom. Ove godine akcenat je na promociji slobode izražavanja i podsticanju građana da se uključe u demokratske procese.

Tek svaki četvrti građanin Srbije učestvuje u političkom životu, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća pokazali su rezultati istraživanja “Učešće građana u demokratskim procesima Srbije” koje su sproveli Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA i Ipsos Strategic Marketing. Jedini politički angažman u kome bi učestvovala većina građana je glasanje na izborima dok više od 90 procenata građana u poslednjih godinu dana nije preduzelo niti učestvovalo u bilo kakvoj akciji ili inicijativi u vezi sa rešavanje nekog problema u njihovoj lokalnoj zajednici.

«Aktivno civilno društvo je bitan element demokratije, stoga je neophodno da postoje mehanizmi koji omogućavaju uključivanje građana u proces donošenja odluka i kontrolu rada institucija. Demokratija nisu samo izbori već je demokratija ono što se dešava u period između izbora. Cilj Otvorenog parlamenta jeste da omogući građanima da se njihov glas čuje i da pošalju poruku narodnim poslanicima koji donose odluke u njihove ime šta su im prioriteti » izjavila je Dubravka Grčić iz inicijative Otvoreni parlament.

Otvoreni parlament se zalaže za transparentan i otvoren rad institucija i povezivanje građana i narodnih poslanika. Na sajtu Otvoreni parlament, na kojem se objavljuju govori narodnih poslanika i rezultati glasanja, građani mogu da prate koliko su narodni poslanici aktivni i kako zastupaju interese građana. Putem alata za javnu komunikacija «Pitajte poslanike» u prethodnom periodu postavljeno je 500 pitanja narodnim poslanicima a odgovoreno je na četvrtinu pitanja.

Generalna skupština Ujedninjenin nacija je 2007. godine donela je odluku o proglašenju 15. septembra za Međunarodni dan demokratije, pozivajući sve članice, vladine i nevladine organizacije da ubuduće taj dan obelažavaju kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala.