Wilton Park, izvršna agencija Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i organizacija CRTA, organizovali su konferenciju “Dobro upravljanje i efikasnost građanskog učešća”  u hotelu Falkenstainer.

 

Svrha ovog događaja je da pruži prostor za dijalog o pravcima za unapređenje principa dobre uprave u izbornom procesu kao i van izbornog procesa kroz mehanizme javnih rasprava i narodne (građanske) inicijative. Pravo građana da glasaju i izražavaju svoje mišljenje su kamen temeljac demokratskog društva. Građanski angažman je osnovni preduslov za otvorenu i odgovornu vladu, stabilne i efikasne demokratske institucije i dobro zastupanje interesa zajednice u procesu donošenja politika. Održivost interakcije između građana i institucija je moguća kada su principi dobrog upravljanja čvrsto postavljeni. Kao rezultat konferencije kreirane su preporuke koje treba da doprinesu otvorenom, odgovornom i participativnom upravljanju u Srbiji.

 

Na konferenciji su učestvovali:

 

Pravo na evropsku građansku inicijativu uvedeno je Ugovorom iz Lisabona kao inovativan instrument transnacionalne participativne demokratije. Tim se instrumentom omogućuje da milion evropskih građana i građanki iz najmanje sedam država članica zatraži od Evropske komisije da donese zakonodavni predlog o pitanjima koja su u nadležnosti Evropske unije (EU). Njime se želi aktivno uključiti građane u evropske postupke donošenja odluka osiguravajući im direktno pravo na zakonodavnu inicijativu.

Proslavom Dana Evropske građanske inicijative (European Citizen Initiative – ECI) danas se obeležava peta godišnjica postojanja ovog jedinstvenog instrumenta participativne demokratije u EU. Rođendan ECI važan je momenat da se istakne centralna ulogu građana i građanski u evropskom projektu i sposobnost Evropske građanske inicijative da doprinese rešavanju problema demokratskog deficita podrškom aktivnog građanstva i participativne demokratije.

Za prvih pet godine Evropske građanske inicijative više od šest miliona evropskih građana i građanki potpisalo najmanje jednu inicijativu. Od podnetih 65 inicijativa, Evropska komisija je registrirala 44, a od toga je za tri inicijative prikupljeno najmanje milion potpisa. Uprkos ovim rezultatima, potencijal evropske građanske inicijative još uvek nije ni približno u celosti iskorišćen kada je reč o predlozima politika i aktivnom učešću građana. Više o Evropskoj građanskoj inicijativi čitajte u CRTA pregledu činjenica.

Građanske inicijative instrumenti su neposredne demokratije dostupni građanima u većini država, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, mada se znatno razlikuju prema opsegu i proceduri. Da li će predstojeće ustavne izmene u Republici Srbiji doneti promene i u regulisanju narodne inicijative kao oblika neposrednog učešća građana? Da li i koliko možemo iskoristiti iskustva i praksu Evropske građanske inicijative za regulisanje instituta narodne inicijative? Pratite aktivnosti CRTA-e u narednom periodu i saznajte odgovore na ova pitanja.