Kampanja za beogradske izbore, iako su u pitanju lokalni izbori, po nivou uloženih resursa, medijske pažnje nacionalnih medija i angažovanja republičkih funkcionera u kampanji odgovaraju izbornoj atmosferi za nacionalne izbore.

Preuzmite Beogradski izbori – Drugi izvestaj dugorocnih posmatraca

Dosadašnja izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore, zaključak je CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Rad izborne administracije je u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i u određenim segmentima je unapređen, ali su te novine donete u poslednjem trenutku, bez šire javne rasprave. I ova kampanja ima obeležja “funkcionerske”, kao i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, ali posebno zabrinjava neravnopravna medijska zastupljenost predsedničkih kandidata.

Posmatračka misija “Građani na straži” apeluje na: Republičku izbornu komisiju da nastavi sprovođenje izbora u skladu sa zakonskim okvirima; medije da objektivno izveštavaju o toku kampanje kao i da daju prostor svim predsedničkim kandidatima da neometano prenesu svoje poruke do birača; pravosuđe i Ministarstvo unutrašnjih poslova da istraže navode o svim nedozvoljenim izbornim radnjama i obaveste javnost o nalazima, predsedničke kandidate i njihove štabove da vode kampanju u skladu sa zakonom i standardima za fer i demokratske izbore, kao i da konsoliduju svoje poruke u pravcu politika koje interesuju građana i udalje ih od negativne kampanje i govora mržnje; državne organe i funkcionere da je uključivanje u kampanju u interesu jednog od kandidata kažnjivo zakonom i da odmah prekinu sa takvim aktivnostima; građane Srbije da izraze svoju političku volju slobodno imajući u vidu činjenicu da se izbornog dana glasa tajno, tj. da niko ne može znati za koga je ko glasao.

Preuzmite / pogledajte izveštaj (PDF)

Kampanju obeležilo falsifikovanje izjava podrške birača.

Izbornu kampanju, u periodu od 4. do 18. aprila, obeležili su slučajevi falsifikovanja izjava podrške birača, sukob pravnih stanovišta Republičke izborne komisije i Upravnog suda oko prava stranaka na status stranke nacionalne manjine, informacije o postojanju organizovane kriminalne grupe koja poseduje baze ličnih podataka građana. Atmosferu kampanje karakterišu i navodi o pritiscima na birače i kupovini glasova, posebno među romskom populacijom i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Postojeći pravni i institucionalni okvir, pokazao je da ne može da odgovori na pokušaje zloupotrebe sistema i narušavanja celog izbornog procesa. Sve što je do sad obeležilo predizborni proces upravo pokazuje koliko je potrebno da građani budu na straži”, izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

Posmatračka misija prisustvovala je svim sednicama RIK-a u periodu izveštavanja, pre svega u cilju praćenja i analize procesa proglašenja izbornih lista.

“Falsifikovanje više od 15 hiljada izjava građana na sedam od 29 podnetih izbornih lista, kao i proglašenje zbirne izborne liste na kojoj se nalazi jedna partija za koju je utvrđeno da je podnela falsifikovane izjave građana potrebne za podnošenje izborne liste, dovela je u pitanje legalnost i legitimnost izbornog procesa”,  izjavio je Raša Nedeljkov, šef CRTA posmatračke misije „Građani na straži”.

Posmatračka misija je informisana o pojavi „duplih“ podrški birača izbornim listama. Zabeležen je slučaj da je jedno isto lice, u kratkom vremenskom roku, potpisalo izjavu o podršci izbornoj listi dve političke partije, da su obe overene od strane organa nadležnog za overu, a da je, zapravo, građanin podršku dao samo jednoj listi.

“Iako je Republička izborna komisija (RIK) u skladu sa važećim zakonima sprovodila svoje aktivnosti, RIK nije uspela da adekvatno odgovori na svaki pokušaj izigravanja zakona i/ili nepravilnosti prilikom podnošenja izbornih lista, zbog nedorečenih zakonskih rešenja i manjka kapaciteta stručne službe”, izjavio je Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Najčešće zloupotrebe korišćenja javnih resursa bile su u vidu učešća predstavnika državnih organa, lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća na skupovima i drugim predizbornim aktivnostima stranaka, kao i promocije lokalnih funkcionera i stranaka pri otvaranju ili renoviranju javnih objekata ili tokom javnih skupova. Registrovani su slučajevi primoravanja zaposlenih u javnim preduzećima da učestvuju na skupovima političkih partija. Kao i u prethodnom periodu političke stranke su pokretale brojne socijalne i humanitarne aktivnosti, što ne spada u zakonom dozvoljene aktivnosti političkih stranaka.

U ovom periodu SNS je imao najintenzivniju kampanju na teritoriji cele Srbije koristeći sve kanale komunikacije skoro podjednako, izuzev debata. Znatno slabiju kampanju po intenzitetu imale su DSS/Dveri, DS/Nova stranka, SPS i LDP/SDS/LSV.

Kada je reč o medijskom izveštavanju o izbornom procesu, u ovom izveštajnom periodu premijer Srbije je bio zastupljen na najviše naslovih strana – ukupno 34 od 107 i to u pozitivnom kontekstu. Kako se izbori približavaju, njegovo prisustvo na naslovnim stranama je sve veće. Ministri se veoma retko pojavljuju na naslovnim stranama. Kada su u pitanju opozicioni lideri na najviše naslovnica se našao lider Demokratske stranke i u svim slučajevima u izuzetno negativnom kontekstu dok ostalih opozicionih aktera nema na naslovim stranama.

CRTA posmatračka misija «Građani na straži» će na izborni dan imati posmatrače na 450 biračkih mesta. Posmatrači će na biračkim mestima posmatrati najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. Tokom izbornog dana, posmatračka misija će iz Medija centra javnost obaveštavati u nekoliko navrata o tome kako protiče glasanje i saopštavati informacije o izlaznosti kao i rezultatima glasanja i to planiranima termina u 9.30, 12, 15, 18 časova i nakon zatvaranja biračkih mesta.

Preuzmite dokument