Otvaranje biračkih mesta za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama saopštila je CRTA posmatračka misija. Pravo glasa na beogradskim izborima ima ukupno 1.606.931 birač.

Ukupno 94 odsto biračkih mesta otvoreno je na vreme, 3 posto otvoreno je pre vremena dok je 3 odsto otvoreno sa zakašnjenjem. Nema slučajave da biračka mesta nisu otvorena.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka javljaju, da je vreća sa izbornim materijalom bila osigurana zatvornicom prilikom prijema na 99 odsto biračkim mestima. Na manje od 1 odsto biračkih mesta kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja. Ukupno 96 posto biračkih mesta u Beogradu je pripremljeno u skladu sa propisanim procedurama. Na 89 odsto biračkih mesta su zabeležene sve aktivnosti u zapisnik o radu biračkog odbora.

Na otvaranju 83 posto biračkih mesta su bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora.

Ukupno 53 posto biračkih mesta nije dostupno za osobe sa invaliditetom širom Beograda. Oko 95 odsto biračkih mesta ima obezbeđene uslove za rad biračkog odbora.

Nepravilnosti koje su do sada zabeležene su samo pojedinačni, izolovani slučajevi i nisu širih razmera pa se ne mogu smatrati trendom.

CRTA posmatračka misija praćenje beogradskih izbora zasniva na statističkim principima kao efikasnom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu teritoriju.

CRTA je članica Globalne i  Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora – GNDEM ENEMO.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije biće u 12 časova. Konferencije možete pratiti uživo na sajtu CRTA.rs ili na Facebook stranici CRTArs.

Biračka mesta u Zaječaru otvorena su za glasanje na lokalnim izborima saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Na svim od 69 biračkih mesta posmatračima je dozvoljen pristup i posmatranje izbornog dana. Pravo glasa na lokalnim izborima u Zaječaru ima ukupno 53.288 građana, a na izborima učestvuje devet izbornih lista.

Skoro sva biračka mesta otvorena su uglavnom na vreme. Posmatrači, koji su raspoređeni na svim biračkim mestima u Zaječaru, javljaju da su vreće sa izbornim materijalom bile zatvorene prilikom prijema. Sedam biračkih mesta u Zaječaru nije pripremljeno u skladu sa propisanim procedurama. Na otvaranju šest biračkih mesta nisu bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora.

Na četiri biračka mesta zabeležene su ozbiljnije nepravilnost poput nepropisno uređenog mesta za glasanja i sugerisanja biračima za koga da glasaju od strane članova biračkog odbora. Na još tri biračka mesta zabeležni su slučajevi vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta.

Lokalni izbori se danas održavaju, pored Zaječara gde CRTA posmatračka misija “Građani na straži” ima raspoređene posmatrače, i u Kosjeriću, Vrbasu, Kovinu i Odžacima.

Otvaranje biračkih mesta za glasanje na predsedničkim izborima prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama saopštila je CRTA posmatračka misija „Građani na straži“. Svim posmatračima je dozvoljen pristup biračkim mestima.

Ukupno 87 odsto biračkih mesta otvoreno je na vreme, 11 posto otvoreno je pre vremena dok je 2 odsto otvoreno sa zakašnjenjem. Na osnovu informacija od naših posmatrača jedno biračko mesto u Valjevu je otvoreno sa dva sata zakađnjenja.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka javljaju, da je vreća sa izbornim materijalom bila osigurana zatvornicom prilikom prijema na svim biračkim mestima. Na jedan odsto biračkih mesta kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja. Dva posto biračkih mesta u Srbiji nije pripremljeno u skladu sa propisanim procedurama i to uglavnom na jugu Srbije. Na pet odsto biračkih mesta nisu zabeležene sve aktivnosti u zapisnik o radu biračkog odbora i to širom Srbije.

Na otvaranju 12 posto biračkih mesta nisu bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora i to prvenstveno na jugu Srbije a ima slučajeva i u Beogradu i Vojvodini.

Ukupno 56 posto biračkih mesta nije dostupno za osobe sa invaliditetom širom Srbije što je tri odsto manje u odnosu na prošlogodišnje parlamentarne izbore.

Nepravilnosti koje su do sada zabeležene su samo pojedinačni, izolovani slučajevi i nisu širih razmera pa se ne mogu smatrati trendom. Reč je o nepravilnostima poput nekontrolisanja ličnih isprava birača pre glasanja i nekorišćenja UV lampe. Na jedan odsto biračkih mesta zabeležena je propagandna kampanja na manje od 50 metara od biračkog mesta.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” nema raspoređene posmatrače na teritoriji Kosova i Metohije, u inostranstvu i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje predsedničkih izbora u Srbiji 2. aprila 2017. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Sledeće obraćanje javnosti CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 12 časova.

Otvaranje 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentarnim izborima proteklo je u skladu sa propisanim procedurama saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Na ovih 15 biračkih mesta pravo glasa ima ukupno 19.631 građanin.

Biračka mesta otvorena su na vreme. Samo je u Nišu biračko mesto 16 Pantelej otvoreno nešto pre sedam časova. Posmatrači, koji su raspoređeni na svih 15 biračkih mesta, javljaju da je na svim biračkim mestima glasačka kutija bila prazna pre nego što je zapečaćena kao i da je kontrolni listić ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja.

Sva biračka mesta su organizovana u skladu sa propisanim procedurama. Na otvaranju svih biračkih mesta bili su prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora.

Posmatrači CRTA posmatračke misije “Građani na straži” raspoređeni su na svih 15 biračkih mesta na kojima se ponavlja glasanje na parlamentranim izborima. Posmatrači prate najvažnije aspekte procesa glasanja u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova.

Ponovno glasanje održava se na 15 biračkih mesta, i to: na dva biračka mesta u Beogradu (BM 22 Novi Beograd, BM 48 Palilula,) na pet u Nišu (BM 4 Medijana, BM 28 Palilula, BM 13, BM 16, BM 23 Pantelej), na po dva u Vranju (BM 24 i BM 65) i Jagodini (BM 29 i BM 57), i na po jednom u Bačkoj Topoli (BM 9), Sremskim Karlovcima (BM 5), Kladovu (BM 24) i Užicu (BM 86).

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Prva konferencija za novinare CRTA posmatračke misije “Građani na straži” biće u 18 časova a nakon 20 časova (zatvaranja birališta i prebrojavanja glasova) CRTA će saopštiti i rezultate.

Otvaranje biračkih mesta za glasanje na izborima prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama dok su na nekoliko mesta zabeležene nepravilnosti saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži».

Ukupno 82 odsto biračkih mesta otvoreno je na vreme, sedam posto otvoreno je pre vremena dok je 11 odsto otvoreno sa zakašnjenjem. Kašnjenja sa otvaranjem biračkih mesta zabeležena su u Beogradu i na jugu Srbije dok je ranije otvaranje biračkih mesta zabeleženo u Zapadnoj i Centralnoj Srbiji.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog, reprezentativnog uzorka javljaju da je na gotovo svim biračkim mestima (99,8%) glasačka kutija bila prazna pre nego što je zapečaćena. Na dva odsto biračkih mesta kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja i to prvenstveno na jugu Srbije. Četiri posto biračkih mesta u Srbiji nije organizovano u skladu sa propisanim procedurama, i na istom procentu biračkih mesta nisu zabeležene sve aktivnosti u zapisnik o radu biračkog odbora. Ovi slučajevi uglavnom su zabeleženi na istoku Srbije.

Na otvaranju osam posto biračkih mesta nisu bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora i to uglavnom na istoku i zapadu Srbije. Ukupno 59 posto biračkih mesta nije dostupno za osobe sa invaliditetom širom Srbije.

Na jedan posto biračkih mesta zabeležena se ozbiljne neregularnosti pri otvaranju biračkih mesta poput nekontrolisanja ličnih isprava birača pre glasanja, nekorišćenja UV lampe, fotografisanja glasačkih listića zatim članovi biračkog odbora nisu prebrojali glasačke listiće pre otvaranje biračkog mesta. Takođe, zabeležen su i slučajevi vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta. Ove neregularnosti su izolovani slučajevi širom Srbije i ne mogu se smatrati trendom.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.