Od formiranja Jedanaestog saziva Narodne skupštine 3. juna 2016. godine pa do kraja godine 31. decembra poslanici su proveli u plenumu 50 dana i obratili se, neračunajući govore predsedavajućih, ukupno 4.489 puta. Polovinu ukupnog broja obraćanja čine obraćanja 16 narodnih poslanika, dok se 20 procenata poslanika (ukupno 52) nijednom nisu javili za reč.

U ovom periodu usvojeno je 47 zakona a od toga 81 podsto (38 zakona) doneto je po hitnom postupku. Poslanici su podneli ukupno 2.931 amandman a usvojen je tek svaki trinaesti.pokazala je godišnja analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa Otvoreni parlament.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, po ukupnom broju obraćanja bio je poslanik Narodne seljačke stranke Marijan Rističević koji se obratio 232 puta u plenumu. Zatim slede, poslanik Socijaldemokratske stranke Srbije Marko Đurišić sa 195 obraćanja i poslanik Dveri Boško Obradović sa 179 obraćanja.

U plenumu se o amandmanima na zakone najčešće javljao poslanik Narodne seljačke stranke Marijan Rističević – 132 puta, a o samim zakonima poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić – 87 puta. Po Poslovniku najčešće se za reč javljao Aleksandar Martinović (Srpska napredna stranka) – 48 puta, koji je ujedno i najviše replicirao – 71 put. Najviše poslaničkih pitanja (svakog utorka i četvrtka na početku plenarne sednice, kao i poslednjeg četvrtka u mesecu) postavio je poslanik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj – 18 pitanja.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić (121 put) i Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke (121 put).

U podnošenju amandmana najaktivniji su, kao i u prethodnim sazivima, bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovali su poslanici poslaničke grupe Demokratske stranke – Gordana Čomić sa 507 podnetih amandmana (4 usvojena), Aleksandra Jerkov sa 465 podnetih amandmana (7 usvojenih), Balša Božović i Veroljub Stevanović sa 463 podneta amandmana (7 usvojenih). Sledi ih Goran Ćirić sa 460 podnetih amandmana (8 usvojenih). Od 267 poslanika koji su makar jedan dan obavljali poslaničku funkciju, njih 126 nijedan put nije učestvovalo u podnošenju amandmana.

Poslovnikom je predviđeno da tokom redovnog zasedanja svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici postavljaju pitanja članovima Vlade. Od formiranja Jedanaestog saziva, sednica sa “Poslaničkim pitanjima” održana je samo jednom – u oktobru, kada je ukupno devet narodnih poslanika postavilo 31 pitanje članovima Vlade.

Analiza je urađena na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Kompletan izveštaj o radu Narodne skupštine i aktivnostima narodnih poslanika u aktuelnom sazivu možete preuzeti sa ovog link-a.

U 2015. godini, poslanici Desetog skupštinskog saziva, su radili ukupno 114 dana u plenumu što je bio prosek i prethodnih godina.

U tom periodu su se obratili, neračunajući govore predsedavajućih, ukupno 8.060 puta. Polovinu, od ukupnog broja obraćanja, čine obraćanja 14 narodnih poslanika, dok se 35 poslanika nijednom nije javilo za reč. U ovom periodu usvojeno je 196 zakona a od toga 79 zakona (40%) doneto je po hitnom postupku. Poslanici su podneli značajno više amandamna nego prethodih godina – ukupno 4.895 amandmana a usvojen je svaki sedmi, pokazala je godišnja analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa Otvoreni parlament.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, po ukupnom broju obraćanja bio je samostalni poslanik Vladimir Pavićević, koji se obratio 673 puta u plenumu. Zatim slede, poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić, koji se obratio 577 puta i samostalni poslanik Janko Veselinović sa 402 obraćanja.

U plenumu se po o amandmanima na zakone najčešće se javljao samostalni poslanik Vladimir Pavićević – 456 puta, a o samim zakonima samostalni poslanik Janko Veselinović – 94 puta dok se po poslovniku najčešće javljao Zoran Babić (SNS) – 126 puta koji je ujedno i najviše replicirao – 188 puta. Najviše poslaničkih pitanja (svakog utorka i četvrtka na početku plenarne sednice, kao i poslednjeg četvrtka u mesecu) postavila je poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Olena Papuga – 11 pitanja.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti poslanice Demokratske stranke Gordana Čomić (354 puta) i Aleksandra Jerkov (199 puta), kao i poslanica Socijaldemokratske stranke Branka Karavidić (149 puta).

U podnošenju amandmana najaktivniji su bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovali su Balša Božović iz Demokratske stranke sa 885 podnetih amandmana (57 usvojenih), samostalni poslanici Zoran Živković sa 832 podneta amandmana (143 usvojena) i Vladimir Pavićević sa 830 podnetih amandmana (144 usvojena). Slede ih poslanice Demokratske stranke Aleksandra Jerkov sa 817 podnetih amandmana (51 usvojen) i Gordana Čomić sa 765 podnetih amandmana (55 usvojenih).

Poslovnikom je predviđeno da tokom redovnog zasedanja svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici postavljaju pitanja članovima Vlade. U 2015. sednica sa “Poslaničkim pitanjima” održana je dva puta – u julu u toku vanrednog zasedanja, kada je ukupno 12 narodnih poslanika postavilo 43 pitanja članovima Vlade.

Tokom 2015. godine održane su ukupno 493 sednice odbora. Najviše sednica je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo – 95 sednica, dok je najmanje zasedao Odbor za prava deteta i to 2 puta.

Analiza je urađena na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine. Inicijativu Otvoreni parlament podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Britanska ambasada u Beogradu.

Za godinu dana rada Desetog skupštinskog saziva skoro 21 hiljada obraćanja poslanika u plenumu

Za godinu dana rada Desetog skupštinskog saziva, od 16. aprila 2014. pa do 15. aprila 2015. poslanici su radili ukupno 122 dana u plenumu i obratili se 20.816 puta, što iznosi prosečno 73 obraćanja po narodnom poslaniku. Od ukupnog broja obraćanja, 60 odsto su obraćanja predsedavajućih, dok je ukupan broj replika 784. Do sredine aprila usvojena su 193 zakona, a od toga 124 (64%) su doneta po hitnom postupku. Podneto je 3.208 amandamana a usvojen je tek svaki deseti, pokazala je analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa “Otvoreni parlament“.

Narodni poslanici i poslanice najviše su zasedali u oktobru, ukupno 17 dana, dok su najaktivniji bili u decembru sa ukupno 3.687 obraćanja i podnetih 1.130 amandmana.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, računajući govore i replike bio je poslanik Nove stranke Vladimir Pavićević koji se obratio 603 puta u plenumu. Zatim slede Zoran Babić iz Srpske napredne stranke, koji se obratio 601 put, Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 348 obraćanja, njegov stranački kolega Janko Veselinović sa 334 obraćanja i poslanik Nove stranke Zoran Živković sa 316 obraćanja. Ukoliko se postmatra samo broj govora bez replika, najaktivniji poslanik bio bi Vladimir Pavićević iz Nove stranke sa 553 govora. Slede Zoran Babić iz Srpske napredne stranke sa 363 govora i Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 316 govora. Od aktuelnih 250 narodnih poslanika, u posmatranom periodu 25 se nije obratilo u plenumu.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti Gordana Čomić iz Demokratske stranke – 309 puta, zatim Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke – 125 puta, Aleksandra Tomić iz Srpske napredne stranke – 92 puta, Olgica Batić iz Demohrišćanske stranke – 90 puta i Biljana Hasanović-Korać iz Socijaldemokratske stranke – 74 puta.

Kada se posmatra aktivnost narodnih poslanika u podnošenju amandmana, najaktivniji su bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovao je Zoran Živković iz Nove stranke sa 1.131 podnetim amandmanom od kojih je 30 usvojeno. Zatim slede Vladimir Pavićević iz Nove stranke sa 1.008 (30 usvojenih), Borislav Stefanović iz Demokratske stranke sa ukupno 429 podnetih amandmana (29 usvojenih). Biljana Hasanović-Korać iz Socijaldemokratske stranke učestvovala je u podnošenju 403 amandmana (49 usvojenih) a njen stranački kolega Marko Đurišić podneo je 391 amandman od kojih je 56 usvojeno. U posmatranom periodu, od aktuelnih 250 poslanika, njih 39 nije učestvovalo u podnošenju nijednog amandmana.

Iako je Poslovnikom predviđeno da svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici kontrolišu rad Vlade putem postavljanja tzv. “poslaničkih pitanja”, u posmatranom periodu poslanici su to mogli učiniti samo na dve sednice, i to 29. maja i 31. jula 2014. Narodni poslanici postavili su ukupno 43 pitanje članovima Vlade. Zoran Živković bio je najaktivniji sa ukupno 12 postavljenih pitanja. Zatim slede Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije, Olena Papuga iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Milorad Stošić iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije, sa po tri postavljena pitanja.

U ovom periodu održano je ukupno 518 sednica odbora. Najviše sednica je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo – 94 , dok je najmanje zasedao Odbor za Kosovo I Metohiju, svega 5 puta.

Analiza je rađana na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Cilj iniiijative „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikaiije između građana i njihovih izabranih predstavnika.

Preuzmite dokument

Od formiranja Desetog skupštinskog saziva 16. aprila 2014. pa do 31. decembra poslanici su radili ukupno 94 dana u plenumu i obratili se blizu šesnaest hiljada puta (15.927), što iznosi prosečno 56 obraćanja po narodnom poslaniku.

Od ukupnog broja obraćanja, četvrtina obraćanja su bile replike (555). Do kraja decembra  usvojeno je 146 zakona a od toga 105 je doneto po hitnom postupku. Podneto je 2.534 amandamana a usvojen je tek svaki deseti, pokazala je analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa “Otvoreni parlament“.

Narodni poslanici i poslanice najviše su zasedali u oktobru, ukupno 17 dana, dok su najaktivniji bili u decembru sa ukupno 3687 obraćanja i podnetih 1130 amandmana.

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, računajući govore i replike, bio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić koji se obratio 465 puta u plenumu. Zatim slede samostalni poslanici iz Nove stranke Vladimir Pavićević sa 413 obraćanja i Zoran Živković sa 284 obraćanja, Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke sa 270 i Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 265 obraćanja. Ukoliko se postmara samo broj govora bez replika, najaktivniji poslanik bio bi Vladimir Pavićević sa 384 govora. Slede Zoran Babić sa 297 i Vladimir Đukanović sa 267 govora. Od aktuelnih 250 narodnih poslanika, u posmatranom periodu 31 se nije obratio u plenumu.

Od poslanica u plenumu su se najčešće mogle čuti Gordana Čomić iz Demokratske stranke – 245 puta, zatim Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke 88 puta, Aleksandra Tomić iz Srpske napredne stranke 71 put, Biljana Hasanović Korać iz Socijaldemokratske stranke 63 puta i Vesna Martinović iz Demokratske stranke 52 puta.

Kada se posmatra aktivnost narodnih poslanika u podnošenju amandmana, najaktivniji su bili poslanici opozicije. U podnošenju najvećeg broja amandmana, samostalno ili u grupi sa drugim poslanicima, učestvovao je Zoran Živković iz Nove stranke sa 871 podnetim amandmanom od kojih je samo 19 usvojeno. Zatim slede Vladimir Pavićević iz Nove stranke sa 848 (19 usvojenih), Borislav Stefanović iz Demokratske stranke sa ukupno 324 (22 usvojena). Biljana Hasanović Korać iz Socijaldemokratske stranke učestvovala je u  podnošenju 293 amandmana (32 usvojena) a njen  stranački kolega Marko Đurišić podneo je 292 amandmana od kojih je 39 usvojeno. U posmatranom period, od aktuelnih 250 poslanika, njih 45 nije učestvovalo u podnošenju nijednog amandmana.

Iako je Poslovnikom predviđeno da svakog poslednjeg četvrtak u mesecu poslanici kontrolišu rad Vlade putem postavljanja tzv. “poslaničkih pitanja”, u posmatranom periodu poslanici su to mogli učiniti samo na dve sednice, i to 29. maja i 31. jula 2014.  Narodni poslanici postavili su ukupno 43 pitanje članovima Vlade. Zoran Živković bio je najaktivniji sa ukupno 12 postavljenih pitanja. Zatim slede Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije, Olena Papuga iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Milorad Stošić iz Partije ujedinjenih penzionera Srbije,  sa po tri postavljena pitanja.

U ovom periodu održano je ukupno 416 sednica odbora. Najviše sednica je održao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo – 71 , dok je najmanje zasedao Odbor za Kosovo i Metohiju, svega 4 puta.

Analiza je rađana na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu Otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Kompletan izveštaj možete pogledati ovde.

Cilj inicijative „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika.

Tokom 2013. godine poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvojili su 148 zakona, podneli 2264 amandmana a sa skupštinske govornice obratili su se blizu 18 hiljada puta.

Najaktivniji narodni poslanik je bio Srđan Milivojević iz Demokratske stranke koji se obratio 367 puta. Ovo su neki od rezultata godišnjeg pregleda aktivnosti narodnih poslanika koju je sprovela inicijativa Otvoreni Parlament obuhvativši period od 1. januara 2013. do 31. decembra 2013. godine.

U 2013.-oj Skupština Srbije održala je četiri sednice u redovnom prolećnom zasedanju i sedam u jesenjem zasedanju, kao i 11 vanrednih, osam posebnih i jednu svečanu sednicu. Poslanici su u plenumu radili ukupno 116 dana i u proseku je usvajan jedan zakon dnevno. Poslanici su najviše radili u novembru kada su debatovali i usvajali zakone tokom ukupno 15 dana.

Na plenumu poslanici su se obratili ukupno 17790 puta što iznosi u prosek 71 put po poslaniku. U red najaktivnijih poslanika, osim Srđana Milivojevića, uvrstili su se i Janko Veselinović iz Demokratske stranke sa 294 obraćanja, Zoran Babić iz Srpske napredne stranke sa 291 i Bojan Đurić iz Liberalno demokratske stranke sa 263 obraćanja. Među poslanicama najaktivnije su bile Judita Popović iz LDP-a sa 229 obraćanja, Milica Vojić Marković iz DSS-a sa 209, Donka Banović iz DSS-a sa 153, Radmila Gerov iz LDP-a sa 121 i Bojana Božanić iz DSS-a sa 112 obraćanja. Nijednom za godinu dana se nije obratilo 17 poslanika.

Od ukupno podnetih 2264 amandamana, usvojeno je 312 ili tek svaki sedmi podneti amandman.

U 2013. godini kroz Parlament Srbije prošlo je ukupno 265 poslanika odnosno tokom godine 15 poslanika i poslanica je prestalo da vrši tu dužnost jer su vratili mandat. Za godinu dana poslanici su imali priliku da četiri puta postavljaju pitanja Vladi tokom tzv. «poslaničkih pitanja» i to u martu, junu, oktobru i decembru.

Cilj inicijative Otvoreni Parlament je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Ovaj pregled je urađen na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Ovo su neki od rezultata prve godišnje analize aktivnosti narodnih poslanika koju je sprovela inicijativa Otvoreni Parlament obuhvativši period od 31. maja 2012. do 31. maja 2013. godine.

Tokom prve godine rada Devetog saziva Narodne skupštine Republike Srbije usvojeno je 186 zakona, podneto 1513 amandmana a poslanici su se sa skupštinske govornice obratili skoro 16 hiljada puta. Najaktivniji narodni poslanik je bio Bojan Đurić iz Liberalno demokratske partije koji se poslanicima obratio 273 puta.

Tokom prve godine rada (106 dana rada parlamenta u plenumu) u proseku su usvajana dva zakona dnevno, svaki sedmi amandman je prihvaćen a narodni poslanici su se u proseku obratili po 64 puta, dok 19 poslanika se nijednom nije obratilo sa skupštinske govornice.

U red najaktivnijih poslanika uvrstili su se i Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke sa 258 obraćanja i Srđan Miković iz Demokratske stranke sa 246.

Trećina poslanika (njih 86) nije podnelo nijedan amandman. Najaktivnija u podnošenja predloga amandmana, bila je Donka Banović poslanica Demokratske stranke Srbije, koja je podnela 172 amandmana. Ona je, ujedno, imala i najviše usvojenih (27) i najviše odbijenih amandmana (145).

Među članovima vladajuće koalicije, poslanik Srpske napredne stranke Miodrag Nikolić učestvovao je u podnošenju najvećeg broja amandmana – ukupno 28 ali su samo dva usvojena. Najuspešniji po broju prihvaćenih amandmana u vladajućoj većini bio je Vladimir Ilić iz Ujedinjenih regiona Srbije sa usvojenih 7 amandmana.

U devetom skupštinskom sazivu 32 odsto narodnih predstavnika čine žene. U više od trećine od ukupnog broja govora (6.071 obraćanja) učestvovale su narodne poslanice. Među najakativnijima su bile Judita Popović iz LDP-a sa 207 obraćanja, Milica Vojić Marković iz DSS-a sa 152 i Olgica Batić SPO/DHSS sa 120.

Cilj inicijative Otvoreni Parlament je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Ova analiza je urađena na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.

Inicijativu Otvoreni Parlament sprovodi koalicija organizacija civilnog društva koju čine CRTA -Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu. Sprovođenje projekta finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice, i Britanska ambasada u Beogradu.