NAŠE INICIJATIVE

Kako se vrši brojanje glasova po zatvaranju biračkih mesta?

Posle zatvaranja biračkog mesta birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mestu.

Utvrđivanju rezultata glasanja moraju da prisustvuju svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamenici.

Pošto konstatuje da su nakon izvršene logičko-računske kontrole, rezultati glasanja logičko-računski ispravni, birački odbor popunjava Zapisnik o radu biračkog odbora tako što u zapisnik čitko upisuje:

1) ukupan broj upisanih birača;

2) broj primljenih glasačkih listića;

3) broj neupotrebljenih glasačkih listića;

4) broj birača izašlih na izbore;

5) broj birača koji su glasali;

6) broj nevažećih glasačkih listića;

7) broj važećih glasačkih;

8) broj glasova datih za svakog kandidata za predsednika Republike.