Pri dodeljivanju mandata, da li se prati redosled lica na izbornoj listi kojoj se dodeljuju mandati ili se mogu dodeljivati nasumičnim licima sa te liste?

Republička izborna komisija rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa izborne liste.

Tom prilikom kandidati dobijaju i uverenja o izboru za narodnog poslanika.