NAŠE INICIJATIVE

Prema kom mestu glasam na izborima?

Birači na biračkim mestima glasaju prema mestu prebivališta u kome su upisani u jedinstveni birački spisak. Ukoliko birači žele da promene mesto glasanja i da glasaju prema mestu boravišta, moraju da ovu promenu prijave nadležnoj opštinskoj/gradskoj upravi do 30. maja 2020. godine.