Prvi izveštaj dugoročnih posmatrača

/ 24.03.2017.

Dosadašnja izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore, zaključak je CRTA posmatračke misije “Građani na straži”.

Dosadašnju kampanju obeležila funkcionerska kampanja i medijska neravnopravnost

/ 23.03.2017.

Dosadašnja izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore, zaključak je CRTA posmatračke misije “Građani na straži”. Rad izborne administracije je u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i u određenim segmentima je unapređen, ali su te novine donete u poslednjem trenutku, bez šire javne rasprave.

Predsednički izbori 2017 – Izveštaj dugoročnih posmatrača- predizborna kampanja

/ 21.03.2017.

Izborna kampanja odigrava se u atmosferi neuobičajenoj za redovne izbore. Rad izborne administracije je u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i u određenim segmentima je unapređen, ali su te novine donete u poslednjem trenutku, bez šire javne rasprave. I ova kampanja ima obeležja “funkcionerske”, kao i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, ali posebno zabrinjava neravnopravna medijska…

Važeći i nevažeći glasački listići

/ 20.03.2017.

Na današnjoj sednici Republička izborna komisija je usvojila odluku o obliku i izgledu glasačkog listića.

Vučić i dalje najprisutniji, učesnici na izborima sve manje dominantni

/ 14.03.2017.

Od zvaničnog početka izborne kampanje značajno se smanjio broj naslovnih strana na kojima su predstavljeni glavni akteri izbora, rezultat je medijskog monitoringa CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ za period od 1. do 12. marta.

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ počela posmatranje izborne kampanje na terenu

/ 13.03.2017.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” sa 1000 posmatrača počinje danas sistematsko praćenje izbornog procesa: period pre izbornog dana, izborni dan i period posle izbornog dana. Predizbornu kampanju na terenu posmatra 60 dugoročnih posmatrača u svim okruzima u Srbiji dok će na izborni dan više od 940 posmatrača pratiti kvalitet izbornog procesa na biralištima.

Aleksandar Vučić zastupljen na trećini naslovnih strana

/ 07.03.2017.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je u okviru svog medijskog monitoringa utvrdila da je u periodu od 15. do 28. februara, pre zvaničnog početka predizborne kampanje, predsednik Vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić prikazan kao dominantna ličnost na skoro trećini (32.3 odsto) ukupnog broja naslovnih strana analiziranih štampanih medija.

Crta posmatračka misija “Građani na straži“ od danas ima posmatrače u Republičkoj izbornoj komisiji

/ 06.03.2017.

Republička izborna komisija (RIK) izdala je sinoć na 10. sednici ovlašćenje našoj  CRTA posmatračkoj misiji „Građani na straži“ da kao posmatrači pratimo rad organa za sprovođenje izbora raspisanih za 2. april 2017.godine.

Crta posmatračka misija “GRAĐANI NA STRAŽI” poziva građane da joj prijavljuju potencijalne izborne nepravilnosti

/ 01.03.2017.

Imajući u vidu loša iskustva sa prethodnih izbora kao i tenzije između stranaka i izbornih štabova kandidata, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” poziva sve nadležne institucije da urade sve u okviru svojih nadležnosti da bi omogućili fer i poštene predsedničke izbore.

Naše teme

nase-teme-dem-kultura

Demokratska kultura

Jer politika nije samo za političare. Naše je ljudsko i građansko pravo da učestvujemo u procesima u kojima se donose odluke koje utiču na naše živote. Dijalog nema alternativu.

nase-teme-izbori

Slobodni i fer izbori

Jer su izbori osnovni stub demokratije. Pravo svakog građanina je da u slobodnim i fer uslovima donese odluku kome želi da poveri svoj glas. Svaki glas podjednako vredi. Za to se bore Građani na straži.

nase-teme-institucije

Otvorene institucije

Jer su institucije servis građana. Potrebne su nam jake institucije sa integitetom koje štite javni interes.

nase-teme-mediji

Slobodni mediji

Jer mediji treba da postavljaju pitanja i kritički sagledavaju stvarnost. Potrebni su nam mediji koji štite javni interes i bave se potrebama građana.