Građani Srbije o izborima i bojkotu

Vujo Ilić

Najavljeni bojkot izbora do ispunjenja zahteva opozicionih aktera je jedan od legitimnih načina da se poveća pritisak na vlast kako bi se sledeći izbori održali u boljim uslovima. Međutim, izgleda da najavljeni bojkot do ispunjenja izbornih zahteva za sada nema većeg odjeka među građanima.

Opširnije +

(Ne)moguća misija: Demontiranje procesa

Raša Nedeljkov

Te ‘99. godine nije ubijen samo Slavko Ćuruvija, kao ni 2003. samo Zoran Đinđić. Sa svakim tim strašnim zločinom ubijena je i po jedna šansa da u Srbiji vladaju zakoni, a ne moćnici nad zakonima. Ubijena je šansa da su u Srbiji institucije te koje čine stub države, a ne pojedinci koji tu državu prilagođavaju sebi i interesima očuvanja svoje moći, bez obzira na to kako se oni zovu i koje boje nose.

Opširnije +

(Ne)moguća misija: Jednaki izborni uslovi za sve

Raša Nedeljkov

CRTA predlaže potpunu zabranu izbornim kandidatima koji su na državnim funkcijama i u javnoj službi da tokom izborne kampanje otvaraju, pokreću, udaraju temelje fabrikama, pogonima, maze krave i brinu o kokoškama na uspešnim državnim farmama.

Opširnije +

(Ne)moguća misija: Slobodni i fer izbori u Srbiji

Raša Nedeljkov

Deluje da u Srbiji niko ne želi da se pozabavi, ozbiljno, uređenjem izbornog procesa. Partijama, bilo da su na vlasti ili u opoziciji, kao da odgovaraju postojeći izborni uslovi, koji su u neskladu sa postojećim zakonskim okvirom.

Opširnije +

Nema demokratije bez nezavisnih institucija

Filipe Markeš

Demokratija nije diktatura većine već sistem gde konflikt biva institucionalizovan. Ona predstavlja stalni proces vođenja dijaloga i uspeva da institucionalizuje konflikte, da prisili ljude da sednu za sto i da razgovaraju.

Opširnije +

Slobodni izbori, san građanske Srbije

Raša Nedeljkov

Zloupotreba javnih resursa, otvoreni pritisci na birače, ćutanje nezavisnih institucija i ignorisanje postojećih zakona, zatim rastući broj incidenata koji se dešavaju na dan glasanja postaju sve više pravilo, a ne izolovani incidenti.

Opširnije +