Crnjanski: Ne razumem kako možete mirno da sedite, a da znate da vas lažu

Vukosava Crnjanski

Mi ne jurimo velike tiraže, mi se ne takmičimo, nama su vrednosti važne i smatrala sam da ćemo proverom činjenica i izjava biti osnova za dalje istraživanje novinara i inspiracija novinarima u mejnstrim medijima da pozivaju političare na odgovornost i da u većoj meri informišu građane.

Opširnije +

Više od nezavisnosti, manje od zakona – još jedna REM faza

Vladana Jaraković

Uloga Regulatora, naročito tokom kampanje, nikako nije jednostavna - upravo je on taj koji treba da pronađe balans između poštovanja uređivačke nezavisnosti, s jedne, i potrebe za poštovanjem pravila koja garantuju ravnomernu zastupljenost kandidata u medjima, s druge strane.

Opširnije +

Ko ima poverenje u Poverenika?

Pavle Dimitrijević

Prevedeno na jednostavniji jezik – ono što je važno a tajno, odlukom političkih elita postaje još tajnije. A organi koji su dužni da plate novčane kazne, jednostavno to ne rade i to u sve većem broju. Da li neko može da ih natera da to urade?

Opširnije +

Čuvari demokratije na delu – stvarno i moguće

Pavle Dimitrijević

Sa demokratijom jednostavno, nema igre, nema „izvrdavanja“pravila. Zbog toga u ozbiljnim demokratijama hiljade ljudi rade na kontroli onih koji sprovode demokratiju. Jer je život isuviše vredan da bi bio prepušten savesti političara i javnih funkcionera. I moć i pare „ljude kvare“ isuviše puta smo imali prilike da se uverimo u to.

Opširnije +

Demagogija bez uslovnog otpusta

Raša Nedeljkov

Demagogija nije rezervisana samo za neka društva. Naše je u toj disciplini šampionsko. Najsvežiji primer je uvođenje doživotne kazne bez uslovnog otpusta. Ovaj slučaj čini školski primer demagogije i populizma, sa svim potrebnim elementima, od političkog interesa, igranja emocijama, za(b)luđivanja građana, do ignorisanja stručnjaka i satanizovanja neistomišljenika.

Opširnije +

(Ne)moguća misija: Može u Evropu, ali na srpski način

Raša Nedeljkov

Deluje da u Srbiji, zapravo, skoro niko ne želi u EU. Najmanju želju pokazuju oni koji imaju izvršnu moć - političari. Upravo oni su najodgovorniji da, u ime građana, sprovode politiku za koju su dobili podršku na slobodnim i fer izborima.

Opširnije +