NAŠE INICIJATIVE

Tim i saradnici

Milica Krstić

Finansijsko-administrativna koordinatorka

Milica se pridružila CRTA timu u avgustu 2015. godine. Završila je Ekonomski fakultet u Nišu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Svoje prvo radno iskustvo stekla je stažiranjem u Crti, a danas na poziciji finansijsko-administrativne koordinatorke trudi se da stečenom teorijskom znanju nađe primenu u praksi. Još na fakultetu je pokazivala interesovanje za političku odgovornost učešćem na raznim debatama i akcijama građana. Zato, spoj ekonomije i politike za nju predstavlja savršenu priliku za usavršavanje i napredovanje.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.