Tim i saradnici

Milena Manojlović

Analitičarka

Milena je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka, a u tezi istražuje položaj izbeglica, tražilaca azila i upravljanje migracijama na nivou EU. Pored navedenih oblasti interesuju je i politička teorija, rad institucija i vladavina prava. Voli filmove i planinarenje. Timu Crte se pridružila maja 2021. godine.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.