Tim i saradnici

Mila Stanković

Asistentkinja

Mila je mlada aktivistkinja i studentkinja Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Stalno balansira između tema socijalne zaštite i ljudskih prava, dok je svoje „mesto“ pronašla u sferi komunikacija i društvenih mreža. Slobodno vreme ispunjavam putovanjima, rešavanjem ukrštenih reči i izlascima u Beogradu.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.