NAŠE INICIJATIVE

Aktuelnosti

Milenko Jovanović, uzbunjivač iz Agencije za zaštitu životne sredine, dobitnik priznanja “Hrabri glas” za 2021. godinu

Uzbunjivač Milenko Jovanović, koji se, braneći profesionalni integritet, a time i javni interes, usprotivio odluci direktora Agencije za zaštitu životne sredine da se bez odobrenja stručnjaka menjaju kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha nakon čega je dobio otkaz, dobitnik je Crtinog priznanja “Hrabri glas” za 2021. godinu.

Venecijanska komisija treba da uzme u obzir stanje demokratskih institucija prilikom davanja mišljenja na ustavne amandmane

Organizacije civilnog društva skrenule su pažnju predstavnicima delegacije Venecijanske komisije da je ključno da prilikom davanja mišljenja na nacrt ustavnih amandamana u oblasti pravosuđa uzmu u obzir stanje demokratskih institucija i politički kontekst od kojih zavisi da li će ustavne promene obezbediti suštinsku nezavisnost pravosuđa. 

Vlada i Skupština Srbije među najmanje otvorenim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti u regionu

Vlada Srbije, kao i Narodna skupština Republike Srbiji nalaze se među najmanje otvorenim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti zemalja regiona, pokazali su rezultati istraživanja o otvorenosti institucija vlasti koje je Crta sprovela u saradnji sa mrežom organizacija civilnog društva ActionSEE. Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da otvorenost pojedinačnih institucija izvršnih vlasti u regionu u određenim segmentima napreduje, međutim, sveukupno gledano, otvorenost vlasti nije na zadovoljavajućem nivou.

Analiza: Predlozi međustranačkog dijaloga uz posredstvo EP neće obezbediti uslove za poštene i slobodne izbore

Crta je analizirala Mere za unapređenje sprovođenja izbornog procesa koje su predložili kofasilitatori tokom procesa Međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta, objavljene 18. septembra 2021. godine. Jedan deo predloženih mera predstavlja rezultat političkog dogovora kojim se stvaraju privremena rešenja i koja izlaze van postojećeg pravnog i institucionalnog okvira. Njihova primena će, samim tim, moći da se analizira kroz stvarne efekte prilikom posmatranja predstojećih izbora. Ova analiza je stoga fokusirana na pravna rešenja koja su na liniji postojećeg pravnog i institucionalnog okvira i njihove moguće domete i usklađenost sa domaćim zakonodavstvom, kao i sa međunarodnim standardima i preporukama domaćih i međunarodnih posmatračkih misija. 

Srbija se ne može više smatrati demokratskim društvom

Iako Srbija poseduje formalne karakteristike demokratije, ona to tokom protekle decenije u praksi prestaje da bude i danas ne ispunjava uslove da bude ocenjena kao demokratsko društvo zaključak je studije “Podrivanje demokratije – procesi i institucije u Srbiji od 2010. do 2020. godine” koju je Crta danas predstavila na konferenciji povodom Međunarodnog dana demokratije. 

Istraživanje: Mišljenje građana Srbije o korupciji

Građani Srbije smatraju da je korupcija učestala pojava u našem društvu i institucijama, a u kojoj meri je ona zastupljena najviše zavisi od toga da li su građanima bliže stranke u vlasti ili naginju partijama u opoziciji, zaključak je javnomjenskog istraživanja “Mišljenje građana Srbije o korupciji” koje je sprovela Crta krajem aprila 2021. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku (bez KiM).

Ponoviti javnu raspravu o nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Organizacije civilnog društva ukazuju da se Nacrtom Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ugrožava neposredno učešće građana u donošenju odluka i umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava i sloboda. Problematične odredbe obuhvataju one koje se odnose na trajanje referenduma, njegovu punovažnost, uslove za glasanje i utvrđivanje rezultata tokom epidemije, vremensku obaveznost referendumske odluke, sprovođenje i finansiranje referendumskih aktivnosti kao i zaštitu prava građana pred organima za sprovođenje izbora i sudovima.