Kome odgovaraju organi za sprovođenje izbora?

Odgovaraju organu koji ih je obrazovao, dakle Republička izborna komisija odgovara Narodnoj skupštini, lokalna izborna komisija odgovara skupštini opštine, odnosno grada, ili ako je došlo do posebnog slučaja obrazovanja lokalne izborne komisije odgovara RIK-u, dok birački odbori odgovaraju lokalnoj izbornoj komisiji.