Kome mogu da se žalim ako vidim kupovinu glasova?

Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, koje često nazivamo “kupovinom glasova”, je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, te se krivična prijava protiv onoga za koga smatrate da je ovo delo učinio može podneti nadležnom javnom tužilaštvu, a to je osnovno javno tužilaštvo na teritoriji na kojoj je ovo delo učinjeno.


Nepravilnosti u kampanji, kao i kupovinu glasova možete prijaviti i CRTA Posmatračkoj misiji na sajtu https://crta.rs/prijavi-nepravilnost gde je za svaku nepravilnost predviđen upitnik u google formi, takođe možete poslati mejl na [email protected] ili nam se obratiti putem telefonskog broja 063/591-585.