NAŠE INICIJATIVE

Koji listić je važeći?

Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred naziva kandidata.

Važećim se smatra i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao

Ako je listić popunjen na način iz koga se može pozdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:

– što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke;

– što su imena drugih kandidata ili nazivi drugih predlagača kandidata precrtani.