NAŠE INICIJATIVE

 Koji listić je nevažeći?

Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao kao na primer:

– listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred naziva izbornih lista;

– listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jedne izborne liste;

– listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog nosioca izborne liste;