NAŠE INICIJATIVE

Koji kandidat je izabran za predsednika Republike Srbije ?

Čitava Republika Srbija je jedna izborna jedinica, što znači da se ukupan broj glasova sa cele teritorije broji, a procenat koji osvoji svaki kandidat računa se u odnosu na ukupni broj birača koji su glasali na izborima.

Na izborima pobeđuje kandidat koji osvoji većinu glasova birača koji su glasali. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova , u roku od 15 dana sprovodi se ponovljeno glasanje (tj. drugi krug) u kome učestvuju dva kandidata koja su osvojila najveći broj glasova.

Pobednik je onaj kandidat koji u drugom krugu osvoji više glasova.

Republička izborna komisija zapisnički utvrđuje i objavljuje konačne rezultate izbora u “Službenom glasniku Republike Srbije” najkasnije 06.04.2017. u 20 časova.