NAŠE INICIJATIVE

Koji je cenzus potreban da bi izborna lista mogla da učestvuje u raspodeli mandata?

U raspodeli mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje 3% glasova od broja birača koji su glasali. Ako nijedna izborna lista nije prešla cenzus, onda sve izborne liste koje su dobile glasove mogu učestvovati u raspodeli mandata.