NAŠE INICIJATIVE

Koji kandidati su izabrani za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije ?

U raspodeli poslaničkih mandata učestvuju izborne liste koje su prešle izborni cenzus, odnosno dobile su najmanje 3% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali. Izuzetak postoji kod računanja mandata izbornih lista nacionalnih manjina. 

Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od 3% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali, pri čemu se prilikom raspodele mandata primenom sistema najvećeg količnika, količnici svih izbornih lista političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 35%.

Republička izborna komisija raspodeljuje mandate primenom sistema najvećeg količnika.

Mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka pojedina izborna lista podeli brojevima od jedan do zaključno sa brojem 250.

Dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini a u obzir se uzima 250 najvećih količnika. Svaka izborna lista dobija onoliko mandata koliko tih količnika na nju otpada.

Republička izborna komisija zapisnički utvrđuje i objavljuje konačne rezultate izbora u “Službenom glasniku Republike Srbije” najkasnije 25. juna 2020. u 20 časova.