Koje sve prigovore može da podnese podnosilac liste?

Podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor.

Podnosilac liste može podneti:

 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika člana RIK-a – podnosi se RIK-u u roku od 48 sati od objavljivanja na sajtu RIK-a, može ga podneti i politička stranka.
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika lokalne izborne komisije – podnosi se RIK-u u roku od 48 sati od objavljivanja na sajtu RIK-a.
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/ zamenika člana biračkog odbora – podnosi se RIK-u u roku od 48 sati od objavljivanja na sajtu RIK-a, može ga podneti i poslanička grupa.
 • Prigovor protiv odluke da se predstavniku proglašene izborne liste ili predstavniku posmatrača uskrati pravo na nadzor nad štampanjem glasačkih listića, primopredaju glasačkih listića – podnosi je RIK-u u roku od 48 časova od kada je predstavniku uskrećeno pravo na nadzor, odnosno na posmatranje.
 • Prigovor protiv rešenja o odbijanju da se proglasi izborna lista i rešenja o odbacivanju izborne list – podnosi se RIK-u u roku od 48 sati od objavljivanja na sajtu.
 • Prigovor protiv rešenja o proglašenju izborne liste – podnosi se u roku od 48 časova RIK-u. Ovaj prigovor mogu podneti i kandidat za narodnog poslanika, lice čije je ime u nazivu te izborne liste, politička stranka, birač.
 • Prigovor na zbirnu izbornu listu- podnosi se RIK-u u roku od 48 časova od objavljivanja te odluke.
 • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti konstatuje da se na biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja – RIK-u, u roku od 72 sata od objavljivanja rešenja.
 • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti poništava glasanje na biračkom mestu- RIK-u, u roku od 72 sata od objavljivanja.
 • Prigovor protiv zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja
 • Prigovor protiv ukupnog izveštaja o rezultatima izbora
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbačen ili odbijen zahtev za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor zbog toga što u propisanom roku nije doneta odluka o zahtevu za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor protiv rešenja kojim je usvojen zahtev za poništavanje glasanja na 
 • Prigovor zbog toga što u roku (propisanim zakonom ili podzakonskim aktom RIK-a) nije doneta odluka, preduzeta radnja

Podnosilac liste može podneti i: 1) zahtev za kontrolu zapisnika o radu BO po uzorku, zahtev može podneti proglašena opoziciona izborna lista koja je osvojila više od 2% glasova po preiminarnim rezltatima i svaka proglašena opoziciona manjinska izborna lista.

2)Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu zbog nepravilnosti tokom provođenja glasanja – podnosi se lokalnoj izbornoj komsiji, a ako je za biračko mesto u inostranstvu, onda se podnosi RIK-u.