NAŠE INICIJATIVE

Koje sve prigovore može da podnese birač?

Svaki birač ima pravo da podnese prigovor.

Birač može da podnese:

  • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu –  podnosi se RIK-s u roku od 48 sati od objavljivanja rešenja na sajtu.
  • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika lokalne izborne komisije u proširenom sastavu – podnosi se RIK-u u roku od 48 sati od objavljivanja na sajtu RIK-a.
  • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/ zamenika člana biračkog odbora – podnosi se RIK-u u roku od 48 sati.
  • Prigovor protiv rešenja o proglašenju izborne liste – podnosi se RIK-s u roku od 48 sati od objavljivanja rešenja na sajtu.
  • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti konstatuje da se na biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja – podnosi ga birač upisan u izvod iz biračkog spiska na na tom biračkom mestu u roku od 72 sata od objavljivanja na sajtu RIK-a i podnosi je RIK-u.
  • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti poništava glasanje na biračkom mestu – podnosi ga birač upisan na tom biračkom mestu i u roku od 72 sata od objavljivanja rešenja na sajtu RIK-a, podnosi se RIK-u.
  • Prigovor protiv zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja – podnosi ga birač koji je  upisan na biračkom mestu koje se nalazi na teritoriji te lokalne izborne komisjie, ima rok od 72 sata da ga podnese, od objavljivanja na sajtu. Zbirni izveštaj o rezultatima glasanja je izveštaj koji donosi lokalna izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta, donosi ga za sva biračka mesta na njenoj teritoriji i dostavlja ga RIK-u. Ako je podneto pravno sredstvo zbog nepravilnosti tokom sprovođenja glasanja na biračkom mestu ili protiv rešenja kojim se konstatuje da se na biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja… rok za donošenje zbirnog izveštaja se računa od dana kada su loklanoj izbornoj komisiji dostavljene odluke o svim podnetim pravnim sredstvima. Takođe, ovaj prigovor se može podneti i za biračka mesta u inostrantvu.
  • Prigovor protiv ukupnog izveštaja o rezultatima izbora- podnosi se RIK-u u roku od 72 sata. Ukupni izveštaj donosi RIK u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja.
  • Prigovor protiv rešenja kojim je odbačen ili odbijen zahtev za poništavanje glasanja na BM – podnosi se RIK-u u roku od 72 sata od objavljivanja tog rešenja na sajtu.

Birač pored prigovora može podneti i Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestupodnosi ga birač lokalnoj izbornoj komisiji u roku od 72 sata za biračko mesto na kom je upisan u izvod iz biračkog spiska, ako ga je birački odbor neosnovano sprečio da glasa ili ako mu je na biračkom mestu povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje.