NAŠE INICIJATIVE

Koje su najčešće bitne povrede izbornog prava na dan glasanja?

Moguće povrede izbornog prava usled kojih se može podneti prigovor zbog nepravilnosti u postupku su brojne, ali među njima najčešće su:

-glasanje umesto drugog, što znači da je u biračkom spisku već zaokruženo i potpisano ime birača koji je došao da glasa a on nije glasao  

-povreda tajnosti glasanja, što znači da je tokom glasanja iza paravana prisutno više osoba, da članovi biračkog odbora dolaze do paravana ili je instalirana oprema za snimanje 

-višestruko glasanje, što znači da isti birač glasa više puta na istim izborima npr. parlamentarnim

-kampanja u krugu manjem od 50m od biračkog mesta – kao što je deljenje političkih flajera, lepljenje plakata ili agitovanje aktivista političkih stranaka 

-situacija u kojoj  tokom prebrojavanja  glasova nisu prisutni svi članovi biračkog odbora

-uz glasačke listiće koji su doneti sa glasanja van biračkog mesta se ne nalaze potpisane potvrde o biračkom pravu birača koji su glasali van biračkog mesta

-glasanje bez isprave kojom se dokazuje identitet, kao što su važeća lična karta ili pasoš

-situacija kada se ne zaokruži u biračkom spisku ime birača koji glasa ili se zaokruži ime drugog birača

nepostojanje kontrolnog listića u kutiji – ukoliko prilikom dolaska prvog birača na glasanje ne bude ubačen kontrolni listić u glasačku kutiju ili ukoliko prilikom procesa prebrojavanja glasova ne bude pronađen i kontrolni listić u glasačkoj kutiji

višak listića u kutiji – ukoliko se broj listića u kutiji ne slaže sa zbirom svih glasova koje su liste dobili i nevažećih listića

dolazak policije na biračko mesto bez povoda, odnosno bez poziva predsednika biračkog odbora

pritisak na birače da glasaju ili ne glasaju za određenu listu –  ukoliko prilikom predaje glasačkog listića članovi biračkog odbora sugerišu glasaču za koga da glasa ili ukoliko biraču na biračkom mestu ili ispred njega bude prećeno fizičkim ili psihičkim nasiljem da glasa ili ne glasa za određenog kandidata ili stranku.

-kraći prekidi glasanja na biračkom mestu iz različitih razloga