NAŠE INICIJATIVE

Koje su najčešće bitne povrede izbornog prava na dan glasanja?

Moguće povrede izbornog prava usled kojih se može podneti prigovor zbog nepravilnosti u postupku su brojne, ali među njima najčešće su:

– glasanje umesto birača- Npr. Ukoliko na biračkom mestu primetite da određeni birač bude zaokružen u biračkom spisku pod imenom drugog lica, a ne pod svojim imenom i prezimenom/ Ukoliko primetite da na biračkom mestu umesto stare ili osobe pod pratnjom glasa lice koje je sa njom došlo na biračko mesto ili drugo lice

– povreda tajnosti glasanja- Npr. Ukoliko na mestu na kome je obezbeđeno tajnost glasanja (paravan) bude prisutno više lica/oprema za snimanje/članovi biračkog odbora dolaze do paravana

– višestruko glasanje- Npr. Ukoliko je jedan birač dobio više glasačkih listića/birač koji pristupio glasanju nije utvrđen identitet ili nije proveren UV lampom da li je već glasao

– prisustvo propagandnog materijala u radijusu manjem od 50 m od biračkog mesta- Npr. Deljenje političkih flajera ispred biračkog mesta/plakati/baneri/aktivisti političkih stranaka ispred biračkog mesta

– odsustvo članova biračkog odbora ili njihovih zamenika sa biračkog mesta- Npr. Ukoliko tokom perioda preobrajavanja i utvrđivanja glasova ne budu bili prisutni svi članovi biračkog odbora

– dolazak policije na biračko mesto bez povoda- Npr. Upadanje/dolazak policijskih službenika bez poziva predsednika biračkog odbora

– glasanje van biračkog mesta bez potvrde o biračkom pravu za glasanje van biračkog mesta- Npr. Ukoliko prilikom povratka članova biračkog odbora sa glasanja van biračkog mesta ne bude predata potvrda o biračkom pravu za glasanje van biračkog mesta/ili ista nije potpisana

– glasanje bez isprave kojom se dokazuje identitet- Npr. Glasanje novom vozačkom dozvolom na kojoj nema JMBG/bus plus karticom/ili bilo kojim drugim dokumentom koji nema sliku birača i JMBG

– onemogućavanje birača koji je upisan u birački spisak da glasa- Npr. Ukoliko članovi biračkog odbora biraču kažu da je već glasao/ukoliko je pod imenom konkretnog birača zaokruženo u biračkom spisku da je već glasao/ fizički onemogućavanje biraču da glasa

– nezaokruživanje imena birača u biračkom spisku ili zaokruživanje imena drugog birača- Npr. Članovi biračkog odbora nakon utvrđivanja identiteta birača ne zaokruže njegovo ime u biračkom spisku/zaokruže drugo ili više lica

– uticanje na biračev izbor od strane članova biračkog odbora ili trećeg lica- Ukoliko prilikom predaje glasačkog listića od strane članova biračkog odbora bude sugerisano glasaču za koga da glasa/ukoliko biraču na biračkom mestu/ispred biračkog mesta bude prećeno fizičkim/psihičkim nasiljem ako ne glasa za određenog kandidata/stranku.

– nepostojanje kontrolnog listića u kutiji- Npr. Ukoliko prilikom dolaska prvog birača na glasanje ne bude ubačen kontrolni listić u glasačku kutiju ili ukoliko prilikom procesa prebrojavanja glasova ne bude pronađen i kontrolni listić u glasačkoj kutiji

– višak listića u kutiji. Npr. Ukoliko se broj listića u kutiji ne slaže sa zbirom svih glasova koji su kandidati dobili i nevažećih listića