O nama

CRTA okuplja ljude koji žele da žive u modernom i demokratskom društvu gde su građani slobodni i jednaki pred zakonom, gde institucije štite javni interes, gde su mediji nezavisni – u društvu u kome je odgovornost osnova društveno-političkih odnosa.

Verujemo da je politika otvorena za sve a ne proces ekskluzivno rezervisan samo za političare. Želimo da pomognemo izgradnju i jačanje demokratije i da je branimo kada je ugrožena.

CRTU (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) osnovali smo kao udruženje građana 2002. godine i okupili ljude sa širokim iskustvom u građanskom aktivizmu, novinarstvu i politici. U svom zalaganju za primenu koncepta odgovornog ponašanja u društvu razvijamo različite mehanizme za praćenje i procenu stepena odgovornosti nosilaca vlasti, istražujemo i edukujemo građane i političare o konceptu odgovornosti i zagovaramo da se koncept odgovornog ponašanja primeni u praksi i zakonodavstvu kao osnovna vrednost razvijenog demokratskog društva. Zahtevamo da donosioci odluka polažu račun građanima. Koristimo istraživanja, analize, medijske tehnike i nove tehnologije u cilju borbe za odgovornije društvo. Pokrenuli smo nekoliko inicijativa: kao što su Građani na straži, Otvoreni parlament i Istinomer.

Želimo da nam se priključi što više građana/ki!

Istorijat

Vizija

 

Građani Srbije zahtevaju odgovornost od predstavnika vlasti. Predstavnici vlasti polažu račun građanima.

Misija

 

Zajedno sa građanima, CRTA inicira političke promene, jača i brani demokratske institucije kroz online i offline mehanizme koji: kontrolišu, informišu, edukuju, pokreću i utiču na politike i političare.

Vrednosti

Odgovornost

Integritet

Transparentnost

Participacija

Tim

Donatori

Partneri

Revizorski izveštaji

S obzirom da se zalažemo za princip transparentnosti u radu organa javne vlasti, isti princip zastupamo i u našem radu. Revizorski izveštaji o našem radu javno su dostupni na našem sajtu.