Ko ima pravo na prigovor?

Registrovana politička stranka, kao i birači imaju pravo da podnesu prigovre.

Birač ima pravo na:

 • Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu
 • Prigovor protiv rešenja o proglašenju izborne liste
 • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti poništava glasanje na biračkom mestu
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbačen ili odbijen zahtev za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor zbog toga što u propisanom roku nije doneta odluka o zahtevu za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti konstatuje da se na biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja
 • Prigovor zbog toga što u roku (propisanim zakonom ili podzakonskim aktom RIK-a) nije doneta odluka, preduzeta radnja
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika člana RIK-a ili izborne komisije u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/ zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika člana biračkog odbora u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja
 • Prigovor protiv zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja u inostranstvu
 • Prigovor protiv ukupnog izveštaja o rezultatima izbora

 

Zahtev za poništavanje glasanja:

 • Zahtev za poništavanje glasanja se podnosi lokalnoj izbornoj komisiji, koja donosi odluku u roku od 72 sata. Ako je zahtev za BM u inostranstvu onda se podnosi RIK-u
 • Prigovor zbog toga što u propisanom roku nije doneta odluka o zahtevu za poništavanje glasanja na BM se podnosi lokalnoj izbornoj komsiji u roku od 72 sata
 • Prigovor protiv rešenja kojim je usvojen, odbačen ili odbijen zahtev za poništavanje glasanja na BM podnosi se RIK-u, rok za podnošenje je 72 sata i rok za odlučivanje je 72 sata
 • Žalba Upravnom sudu protiv rešenja RIK-a kojim je usvojen, odbijen ili odbačen prigovor podnosi se u roku od 72 sata od objavljivanja tog rešenja na sajtu. Upravni sud donosi odluku po žalbi u roku od 72 časa od prijema žalbe sa spisima

 

Proglašena izborna lista ima pravo na:

 • Zahtev za kontrolu zapisnika o radu BO po uzorku
 • Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu zbog nepravilnosti tokom provođenja glasanja
 • Prigovor protiv odluke da se predstavniku proglašene izborne liste,predstavniku posmatrača ili predstavniku predlagača kandidata za predsednika Republike uskrati pravo na nadzor nad štampanjem glasačkih listića, primopredaju glasačkih listića
 • Prigovor protiv rešenja o proglašenju izborne liste
 • Prigovor na zbirnu izbornu listu
 • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti konstatuje da se na biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja
 • Prigovor protiv rešenja kojim se po službenoj dužnosti poništava glasanje na biračkom mestu
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbačen ili odbijen zahtev za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor zbog toga što u propisanom roku nije doneta odluka o zahtevu za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor zbog propuštanja da se  u propisanom roku donese odluka o zahtevu za poništavanje glasanja na BM zbog nepravilnosti
 • Prigovor protiv rešenja kojim je usvojen zahtev za poništavanje glasanja na BM
 • Prigovor zbog toga što u roku (propisanim zakonom ili podzakonskim aktom RIK-a) nije doneta odluka, preduzeta radnja
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbijen ili odbačen zahtev za kontrolu zapisnika o radu BO po uzorku
 • Prigovor protiv rešenja kojim je usvojen zahtev za kontrolu zapisnika o radu BO po uzorku
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbijen ili odbačen predlog za imenovanje člana/zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbijen ili odbačen predlog za imenovanje člana/zamenika lokalne izborne komisije u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika lokalne izborne komisije u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja kojim je odbijen ili odbačen predlog za imenovanje člana/zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/ zamenika člana biračkog odbora u stalnom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana/zamenika člana biračkog odbora u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja
 • Prigovor protiv zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja u inostranstvu
 • Prigovor protiv ukupnog izveštaja o rezultatima izbora
 • Prigovor protiv rešenja o odbijanju da se proglasi izborna lista i rešenja o odbacivanju izborne liste

 

Registrovana politička stranka ima pravo na:

 • Prigovor protiv rešenja o imenovanju člana i zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu
 • Prigovor protiv rešenja o proglašenju izborne liste kandidata za narodne poslanike