NAŠE INICIJATIVE

Ko ima pravo glasa i kako se ono ostvaruje?

Pravo glasa ima svaki svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije.Da bi ostvario biračko pravo, građanin mora biti upisan u jedinstveni birački spisak koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Birač se upisuje u birački spisak prema mestu prebivališta, s tim što se na zahtev birača, u birački spisak može upisati i podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta.

Birač koji nije upisan u birački spisak ne može da glasa, čak ni onda kada je njegovo izostavljanje sa izvoda iz biračkog spiska posledica očigledne omaške.

Svoj identitet birač dokazuje važećom ličnom kartom, odnosno važećom putnom ispravom (pasošem).