NAŠE INICIJATIVE

Kako se žalim na odluku RIK-a?

Protiv svakog rešenja Republičke izborne komisije donetog po prigovoru može se izjaviti žalba Upravnom sudu. 

Treba obratiti pažnju na to da onaj ko smatra da postoji povreda, mora prvo podneti prigovor RIK-u jer RIK je prvostepeni organ koji pritom ne može postupak pokrenuti po službenoj dužnosti. Tek u slučaju da podnosilac prigovora želi da ospori odluku RIK-a donešenu po njegovom prigovoru, može izjaviti žalbu Upravnom sudu, koji je drugostepeni organ.

U slučaju da se radi o predsedničkim izbrima, žalba se podnosi u roku od 48 časova od prijema rešenja i to preko Republičke izborne komisije, koja je dužna da u roku od 24 časa od prijema žalbe dostavi Upravnom sudu prigovor i sve potrebne spise, dok se u slučaju lokalnih izbora protiv rešenja izborne komisije, žalba Upravnom sudu može podneti u roku od 24 časa od dostavljanja rešenja a izborna komisija dužna je da sudu dostavi odmah, a najkasnije u roku od 12 časova sve potrebne podatke i spise za odlučivanje.

Ukoliko Upravni sud usvoji žalbu i poništi izbornu radnju, odnosno izbore, odgovarajuća izborna radnja, odnosno izbori ponoviće se najkasnije za deset dana.