Kako se određuje broj mandata koji pripada nekoj izbornoj listi?

Način utvrđivanja broja mandata isti je i kod parlamentarnih izbora i kod lokalnih izbora – sistem najvećeg količnika.

Sistem najvećeg količnika podrazumeva da se dobijeni mandati raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila izborna lista koja učestvuje u raspodeli mandata podeli svakim brojem od jedan do broja poslanika (kojih je 250), odnosno odbornika ako se radi o lokalnim izborima, koje ima skupština.

Dobijeni količnici se dalje razvrstavaju po veličini tako da izbornoj listi pripada onoliko mandata koliko ima svojih količnika među najvećim količnicima svih izbornih lista koje učestvuju u raspodeli – broj najvećih količnika je broj poslanika, odnosno odbornika, koje ima skupština.

Ako određenoj izbornoj listi pripada više mandata nego što ima kandidata za narodne poslanike, mandat koji se ne dodeli toj izbornoj listi dodeljuje se izbornoj listi kojoj pripada sledeći najveći količnik za koliko nije dodeljen mandat. Količnici izbornih lista nacionalnih manjina koje su osvojile manje od 3% uvećavaju se za 35%.