NAŠE INICIJATIVE

Kako se formira izborna lista i koje podatke sadrži?

Republička izborna komisija utvrđuje izbornu listu za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije najkasnije 15 dana pre dana izbora, odnosno do 5. juna 2020. godine u ponoć i objavljuje je u “Službenom glasniku Republike Srbije” narednog dana od dana kada ju je utvrdila.
Izborna lista za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije sadrži naziv podnosioca izborne liste, naziv izborne liste, koji može da sadrži ime i prezime nosioca izborne liste, podatke o svim kandidatima za narodne poslanike (redni broj na izbornoj listi, JMBG, godinu rođenja, zanimanje, prebivalište i adresu stana kandidata prema uverenju o prebivalištu), ime i prezime i potpis lica koje podnosi listu.  

Redosled izbornih lista na Zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redosledu kojim su proglašene. Komisija utvrđuje i objavljuje Zbirnu izbornu listu u “Službenom glasniku Republike Srbije”, najkasnije 10. juna 2020. godine u 24 časa.