NAŠE INICIJATIVE

Kako postupa birački odbor u inostranstvu nakon završenog glasanja?

Kao i birački odbori u Republici Srbiji, i birački odbori u inostranstvu broje glasove na biračkom mestu, nakon čega bez odlaganja prenose izborni materijal sa biračkog mesta u inostranstvu u Republiku Srbiju na način na koji se dostavlja diplomatska pošiljka. Izborni materijal se potom predaje neposredno koordinatoru Republičke izborne komisije u prostorijama Republičke izborne komisije.