NAŠE INICIJATIVE

Kako mogu da proverim da li sam u biračkom spisku?

Dan posle raspisivanja izbora, svaka opštinska/gradska uprava mora izložiti birački spisak za svoje područje, kako bi građani izvršili uvid. O izlaganju ih mora obaveštavati putem medija ili na drugi prigodan način.Građani moraju znati i to da mogu zahtevati izmene u biračkom spisku i o tome da najkasnije do 30. maja 2020. godine u 24 časa moraju prijaviti da će glasati po mestu boravišta a ne po mestu prebivališta u zemlji. To isto dužno je učiniti i diplomatsko-konzularno predstavništvo koje obaveštava birače koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko – konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije do 30. maja 2020. godine u 24 časa, putem diplomatsko-konzularnog predstavništva, podneti zahtev da se u birački spisak upiše da će glasati u inostranstvu.