NAŠE INICIJATIVE

Kako glasam na izborima prema mestu boravišta?

Birači koji bi da glasaju na osnovu mesta boravišta na predstojećim izborima taj zahtev podnose opštinskoj/gradskoj upravi gde imaju boravište i to do 17.03, a posle do 29.03 direktno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ovakav zahtev birača važi za eventualne ponovljene izbore-drugi krug glasanja.