NAŠE INICIJATIVE

Kako glasam na izborima prema mestu boravišta?

Birači koji bi da glasaju na osnovu mesta boravišta na predstojećim izborima taj zahtev podnose opštinskoj/gradskoj upravi gde imaju boravište i to do 30. maja 2020. godine.