NAŠE INICIJATIVE

Kada se izbori ponavljaju po službenoj dužnosti?

Prilikom sprovođenja izbora birački odbor je dužan da izvrši kontrolu izbornog procesa počev od samih birača pa do izbornog materijala i brojčanog stanje iskorišćenih i neiskorišćenih glasačkih listića.


O svom radu birački odbor je dužan da sastavi zapisnik koji predaje lokalnoj izbornoj komisiji (opštinskoj ili gradskoj opštinskoj) koji tom prilikom utvrđuje ispravnost rada biračkog odbora, kontrolišući i zapisnik i izborni materijal.

Do ponavljanja izbora po službenoj dužnosti dolazi kada nije moguće utvrditi rezultat glasanja ili kada se izbori biračkom mestu ponište. I jednu i drugu odluku utvrđuje i donosi rešenjem lokalna izborna komisija.

Razlozi za donošenje rešenja da nije moguće utvrditi rezultat:

  • ako glasanje na tom biračkom mestu nije održano ili ako je prekinuto, a nije nastavljeno
  • ako ne dobije zapisnik o radu biračkog odbora
  • ako dostavljeni zapisnik o radu biračkog odbora nisu potpisala najmanje tri člana biračkog odbora
  • ako postoje grube logičko-računske greške u popunjavanju zapisnika o radu biračkog odbora koje se nisu mogle otkloniti ni nakon uvida u celokupni izborni materijal sa biračkog mesta

Razlozi za donošenje rešenja kojim se poništavaju izbori na biračkom mestu:

  • da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su izašli na izbore
  • da je birački odbor omogućio da glasa lice koje nije upisano u izvod iz biračkog spiska
  • da u glasačkoj kutiji nema kontrolnog lista, odnosno da kontrolni list nije popunjen ili da ga nije potpisao prvi birač i bar jedan član biračkog odbora
  • da je zbir broja neupotrebljenih glasačkih listića i broja glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja glasačkih listića koje je primio birački odbor
  • Protiv napred navedenih rešenja mogu se podneti prigovori RIK-u u roku od 72 cata od objavljivanja na veb prezentaciji.

U slučaju da je prigovarano napred obrazloženim rešenjima, za odluku o ponavljanju izbora na biračkom mestu se čeka do odluke po prigovorima.

Rešenje o ponavljanju izbora se donosi u roku od 3 dana od trenutka objave rešenja sa razlozima za ponavljanje, a izbori se potom ponovo organizuju u roku od 10 dana.