NAŠE INICIJATIVE

Gde mogu da vidim sva akta vezana za izbore?

Nakon raspisivanja izbora, Republička izborna komisija pristupiće usvajanju akata za sprovođenje izbora koji će biti objavljivani na sajtu RIK-a.