NAŠE INICIJATIVE

Gde i kako glasamo?

Birač glasa na biračkom mestu na kome je upisan u izvod iz biračkog spiska. Biračka mesta se otvaraju u 7,00 časova, a zatvaraju u 20,00 časova. Ukoliko se u trenutku zatvaranja biračkog mesta zateknu birači koji nisu glasali do tog trenutka, njima se mora dozvoliti da glasaju.

Svoj identitet birač dokazuje važećom ličnom kartom, odnosno važećom putnom ispravom (pasošem). Ukoliko su ovi dokumenti istekli, moraju se podneti zahtevi za izdavanje novih dokumenata Ministarstvu unutrašnjih poslova.  Ako niste u prilici da dobijete nove dokumente do izbornog dana, svoj identitet ćete dokazati isteklim dokumentom i potvrdom MUP-a o podnetom zahtevu za izdavanje novog.

Svaki birač glasa lično.

Birač u toku održavanja izbora može glasati samo jedanput. Glasanje je tajno.

Glasa se na overenim glasačkim listićima, koji sadrže naznaku da se glasa za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, redni broj koji se stavlja ispred naziva liste kandidata za narodne poslanike Republike, naziv izbornih lista prema redosledu utvrđenom na zbirnoj listi sa ličnim imenom prvog kandidata sa liste.

Glasa se samo za jednu izbornu listu tako što se zaokruži redni broj ispred naziva te liste.