Tim i saradnici

Emilija Milenković

Saradnica na istraživanjima

Emilija je aktivistkinja, feministkinja, lokal patriotkinja i studentkinja Fakulteta političkih nauka.  Aktivizmom i volonterizmom se bavi još od osnovne škole, a u srednjoj školi, zajedno sa prijateljima, osniva omladinsko udruženje u Vranju sa ciljem poboljšanja položaja i edukacije mladih. Interesuje je omladinska politika, neformalno obrazovanje i participacija mladih u političkim i procesima donošenja odluka. Veruje da su mladi najveća pokretačka snaga društva. U slobodno vreme ruši rodne barijere.

CRTA je 2018. godine dobila Democracy Defender Award, koju na globalnom nivou dodeljuje OEBS, za izuzetan doprinos promociji demokratije i odbrani ljudskih prava.