Dragana Živanović

Finansijsko - administrativna koordinatorka

Dragana se pridružila CRTI u septembru 2015. godine. Specijalista je za finansije sa više od 15 godina iskustva u radu sa međunarodnim i humanitarnim organizacijama za podršku i razvoj građanskog društva. Ključne odgovornosti su organizacija i praćenje finansijsko – administrativnih procedura, kontrola finansijskih procesa, interna finansijska revizija, komunikacija sa partnerima i donatorima, finansijsko izvestavanje. Veoma je odgovorna i privržena timskom radu.